25 χρόνια από την ίδρυση του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου

  • Σεπτέμβριος 20, 2021
1024 1024 Cyprus Youth Council

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ) γιορτάζει φέτος 25 χρόνια συνεχούς δράσης για τη νεολαία. Έχοντας πάντα στο επίκεντρο τους/τις νέους/νέες, ενισχύουμε και υψώνουμε τη φωνή μας, συμμετέχουμε και διεκδικούμε τα δικαιώματα μας, προτείνουμε εναλλακτικές μεθόδους μάθησης και κατάρτισης των νέων με γνώμονα πάντα την ενδυνάμωση και δραστηριοποίησή τους στα κοινά και στα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Εντάσσοντας κάτω από την ομπρέλα του κάθε οργάνωση νεολαίας και ταυτόχρονα κάθε νέο/νέα που θέλει να ασχοληθεί ενεργά με τα ζητήματα νεολαίας, το ΣυΝΚ αναλαμβάνει και εφαρμόζει προγράμματα, συμβάλει, μελετά και παρέχει πληροφόρηση, διοργανώνει εκδηλώσεις ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών, προωθεί την ανάπτυξη επαφών ανάμεσα στους νέους, συντονίζει την πραγματοποίηση προγραμμάτων, προωθεί την ιδέα της άμεσης και καθολικής συμμετοχής και γίνεται ο αρωγός επικοινωνίας μεταξύ νέων και πολιτικής, με στόχο πάντα να δίνεται βήμα και φωνή σε όλους τους νέους της Κύπρου.

Στα 25 αυτά δημιουργικά χρόνια ως Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, το ΣυΝΚ στόχευε και συνεχίζει να στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων του τόπου μας, ούτως ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους, να γνωρίσουν τις ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, να έρθουν σε επαφή με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, και στο πλαίσιο πάντα της ενεργού συμμετοχής να τους  δίνεται το κλειδί προς διάνοιξη νέων ενοτήτων, νέων πραγματικοτήτων και νέων ευκαιριών.

Με τη στήριξη των οργανώσεών του όλα αυτά τα χρόνια και πιστό στην αέναη δράση για την Νεολαία, το ΣυΝΚ κατάφερε να απαριθμεί σήμερα 61 οργανώσεις νεολαίας, κομματικές και μη κομματικές, ως μέλη του. Χωρίς αυτές και την ενεργό τους συμβολή, το ΣυΝΚ δεν θα μπορούσε να καταστήσει εφικτή τη συμμετοχή των νέων της Κύπρου τόσο σε τοπικές όσο και σε διεθνείς δράσεις.

Σας ευχαριστούμε και πάλι θερμά για την υποστήριξη που έχουμε αυτά τα 25 χρόνια από την ίδρυση του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και ευχόμαστε και ευελπιστούμε στη συνέχεια της αγαστής μας συνεργασίας με τελικό σκοπό την ενδυνάμωση των νέων της Κύπρου μας και την ένταξή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

20 Σεπτεμβρίου 2021, Λευκωσία