Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο

  • Φεβρουάριος 8, 2016
1024 683 Cyprus Youth Council

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το συνέδριο που πραγματοποίησε το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ) με θέμα «Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο» το οποίο υλοποιήθηκε το περασμένο 3ήμερο, 19-21 Φεβρουαρίου 2016 στο Ξενοδοχείο AQUAMARE Beach Hotel στη Πάφο. Το Συνέδριο αποσκοπούσε στη ανταλλαγή απόψεων γνώσεων και εμπειριών των συμμετεχόντων, μέσω της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου, για θέματα που αφορούν τον Αθλητισμό, ως εργαλείο εναλλακτικής εμπλοκής στα Πολιτικά δρώμενα.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανήλθε στους 80, μεταξύ των ηλικιών 16-30. Στο συνέδριο συμμετείχαν μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΣυΝΚ, μέλη της ομάδας εκπαιδευτών του ΣυΝΚ, άτομα από τις οργανώσεις μέλη του ΣυΝΚ, καθώς και άτομα με άμεση εμπλοκή και ενδιαφέρον για τον αθλητισμό. Προσκεκλημένοι στο Σύνέδριο ήταν ο κ. Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου εκ μέρους του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), η Εκτελεστική Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ENGSO Youth κ. Nevena Vucasinovik και Εκπρόσωπος της Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και Αθλητής Κολύμβησης κ. Κυριάκος Τσιουπανής.

Ο Αθλητισμός ήταν το βασικό εργαλείο που χρησιμοποίησε η Ομάδα Εκπαιδευτών του ΣυΝΚ. Μέσω δραστηριοτήτων Μη Τυπικής Μάθησης και διαβουλεύσεων, η ομάδα εκπαιδευτών του ΣυΝΚ, εργάστηκε για τη θέσπιση πολιτικών καθώς επίσης και για τη δημιουργία εγγράφου πολιτικής για την ενδυνάμωση του αθλητικού ιδεώδους και την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των νέων στα πολιτικά δρώμενα σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Την πρώτη μέρα ο Εκτελεστικός Γραμματέας του ΣυΝΚ κ. Νικόλας Χριστοφή καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, δίνοντας το έναυσμα για την έναρξη του συνεδρίου. Ακολούθησαν παιχνίδια γνωριμίας μεταξύ των συμμετεχόντων από τους εκπαιδευτές του ΣυΝΚ όπως και ο διαχωρισμός των συμμετεχόντων σε 3 ομάδες, εν αντιστοιχία των 3 θεματικών ενοτήτων του συνεδρίου. Η πρώτη ενότητα αφορούσε την Καλλιέργεια αθλητικής εκπαίδευσης και κουλτούρας, η δεύτερη ενότητα αφορούσε την Προώθηση αγωνιστικού αθλητισμού και αναβάθμιση της επιστημονικής κατάρτισης και τέλος η ενότητα που αφορούσε την Πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών φαινομένων.

Εν συνεχεία, οι μέρες που ακολούθησαν αφοσιώθηκαν σε εποικοδομητικό διάλογο, εκπόνηση εργαστηρίων και διαφόρων δραστηριοτήτων με σκοπό τη θέσπιση πολιτικών, αλλά και τη δημιουργία συστάσεων για την αναβάθμιση του υφιστάμενου εγγράφου πολιτικής για τον αθλητισμό, μέσω της συνεργασίας, του διαλόγου και της ανταλλαγής ιδεών των συμμετεχόντων. Πραγματοποιήθηκε επίσης ανοικτή συζήτηση, όπου οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ασκήσουν ερωτήματα στους καλεσμένους αναφορικά με τις κτηριακές εγκαταστάσεις στην Κύπρο, απορίες σχετικά με τη άθληση των ατόμων με αναπηρίες στην Κύπρο και τα διάφορα θέματα που εμπίπτουν στην ατζέντα του ENGSO Youth και σχετίζονται με τον αθλητισμό.
Τα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα και συμπεράσματα που εξήχθησαν με το πέρας των δραστηριοτήτων μέσα από την ψηφοφορία των συμμετεχόντων, θα επεξεργαστούν και θα προωθηθούν από το ΣυΝΚ στους διάφορους θεσμούς/φορείς, όργανα του κράτους που έχουν άμεση εμπλοκή με τον Αθλητισμό, Εκπαίδευση και Υγεία αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να συμβάλουν στην χάραξη πολιτικής και στρατηγικής για θέματα αθλητισμού.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Erasmus+ και εντάσσεται στη Κεντρική Δράση 3 – Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής. Η συγκεκριμένη Δράση υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καινοτομίας και των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων, τα Ευρωπαϊκά εργαλεία αναγνώρισης καθώς και τον διάλογο για θέματα πολιτικής με ενδιαφερόμενα μέρη, με χώρες Εταίρους και Διεθνείς Οργανισμούς. Επίσης στηρίζει την προώθηση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών στρατηγικής (υποστήριξη της «Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού») καθώς και τη διάδοση – αξιοποίηση των αποτελεσμάτων επιχορηγούμενων δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε επίσης από τον ΟΠΑΠ Κύπρου

240273024240272816240273034240273054240273043