1η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων

  • Σεπτέμβριος 9, 2016
1024 645 Cyprus Youth Council

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με το Cyprus Youth DiplomaCY ανακοινώνουν τη διεξαγωγή της «1ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις  16 – 18 Σεπτεμβρίου 2016 στη Λευκωσία.

Σκοπός του προγράμματος είναι η διεξαγωγή μιας ιδιότυπης προσομοίωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου 56 νέοι και νέες της Κύπρου ηλικίας 16 – 30 ετών, θα υποδυθούν για ένα τριήμερο τους ρόλους των Βουλευτών. Οι 56 συμμετέχοντες θα χωρισθούν σε 5 Κοινοβουλευτικές Ομάδες, ήτοι Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Επιτροπή Εργασίας, Επιτροπή Εσωτερικών, Επιτροπή Παιδείας, Επιτροπή Περιβάλλοντος. Κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα συζητήσει ένα θέμα και θα συγγράψει μια έκθεση σχετική με το προς συζήτηση θέμα. Σημειώνεται πως οι νέοι/νέες βουλευτές θα υποστηρίζουν δικές τους απόψεις για τη θεματική, μετά από σχετική έρευνα και προετοιμασία στην οποία θα έχουν προβεί.

Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου οι 56 νέοι και νέες Βουλευτές θα συνέλθουν σε μορφή Ολομέλειας, όπου θα παρουσιαστούν οι πέντε εκθέσεις που θα έχουν συντάξει οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και θα υπόκεινται σε Κοινοβουλευτικό Έλεγχο. Στη συνέχεια, θα γίνει ψηφοφορία για υιοθέτηση των εκθέσεων από την Ολομέλεια του Σώματος. Όσες εκθέσεις υπερψηφιστούν θα αποτελέσουν επίσημες εκθέσεις της 1ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.

Στόχος είναι η «Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων» να καταστεί θεσμός στην Κύπρο, έτσι ώστε να δοθεί μόνιμα χώρος στους νέους ανθρώπους να εκφράσουν τις απόψεις τους για όλα αυτά που τους αφορούν, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Σε μια εποχή πολιτικής απάθειας των νέων, η προβολή και κατανόηση του ρόλου της Νομοθετικής Εξουσίας εκλαμβάνει βαρύνουσα σημασία. Οι «Νέοι Αντιπρόσωποι», νιώθοντας την ευθύνη και υποχρεώσεις του θεσμού, καλούνται να δώσουν οι ίδιοι το στίγμα τους στη χάραξη πολιτικών, ενδυνάμωση της Δημοκρατίας και διασφάλιση του μέλλοντος, που δικαιωματικά τους αξίζει.

Οι εργασίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 16-17 Σεπτεμβρίου στο Ξενοδοχείο Altius και οι εργασίες της Ολομέλειας στις 18 Σεπτεμβρίου στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο αξιότιμος Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης θα χαιρετήσει την εκδήλωση την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου στις 10:00.

Το σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εrasmus+.