18η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου

  • Σεπτέμβριος 20, 2022
1024 683 Cyprus Youth Council

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου βάσει του άρθρου 15 παράγραφος Α΄ του Καταστατικού του Συ.Ν.Κ., προκηρύσσει την Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του. Η 18η Γενική Συνέλευση, η οποία θα είναι και εκλογική για τα Συμβουλευτικά Όργανα, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2022 και η ώρα 09:30πμ – 16:00μμ, στο ξενοδοχείο Σεμέλη στη Λευκωσία (χάρτης και διεύθυνση ΕΔΩ).

 

Πλήρη Μέλη του Συ.Ν.Κ. θα μπορούν να εκπροσωπηθούν στην Γενική Συνέλευση με την παρουσία 2 ατόμων μόνο. Τα Συνεργαζόμενα και Συνδεδεμένα Μέλη με την παρουσία 1 ατόμου μόνο.

 

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζεται:

  1. Συζήτηση και έγκρισή απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Παρουσίαση της διεθνούς δραστηριότητας
  3. Συζήτηση και έγκριση οικονομικού απολογισμού
  4. Αξιολόγηση και έγκριση αιτήσεων για νέα μέλη-οργανώσεις (α)
  5. Συζήτηση και ψήφιση εγγράφων πολιτικής (β)
  6. Εκλογές για ανάδειξη Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου (γ)
  7. Εκλογές για ανάδειξη Συμβουλευτικού Οργάνου για Αιτήσεις Ένταξης στο ΣυΝΚ(δ)

 

Ως εκ τούτου, επισυνάπτονται τα εξής ενημερωτικά και βοηθητικά έγγραφα:

 

(α) Αιτήσεις και κριτήρια για Πλήρη και Συνδεδεμένα Μέλη

Στη Γενική Συνέλευση θα έχουν τη δυνατότητα ΜΚΟ νεολαίας να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν συνδεδεμένα ή συνεργαζόμενα μέλη του Συ.Ν.Κ.  Επίσης, ΜΚΟ νεολαίας που είναι ήδη συνδεδεμένα μέλη, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν πλήρη μέλη. Τις αιτήσεις καθώς και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι οργανώσεις για την κάθε περίπτωση, μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 19 Οκτωβρίου 2022.

 

(β) Πληροφορίες για κατάθεση Εγγράφων Πολιτικής

Οι οργανώσεις μέλη του Συ.Ν.K. μπορούν να υποβάλουν έγγραφα πολιτικής για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Οι οργανώσεις που θέλουν να υποβάλουν έγγραφα, πρέπει να τα αποστείλουν και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Αφού υποβληθούν εμπρόθεσμα τα έγγραφα, θα αποσταλούν σε όλες τις οργανώσεις για να ακολουθηθεί η αναθεωρημένη διαδικασία κατάθεσης των Εγγράφων Πολιτικής. Για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας των διαδικασιών μπορείτε να βρείτε τους Κανονισμούς Εγγράφων Πολιτικής εδώ.

Η προθεσμία υποβολής των εγγράφων πολιτικής είναι 19 Οκτωβρίου 2022.

 

Η συμμετοχή όλων των Οργανώσεων-Μελών είναι σημαντική καθώς το καταστατικό ορίζει το πλαίσιο λειτουργίας του ΣυΝΚ.

 

 

(δ) Εκλογές για ανάδειξη Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου

Στην Γενική Συνέλευση θα διεξαχθούν Εκλογές για ανάδειξη Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν από Οργανώσεις Πλήρη Μέλη μόνο. Όλες οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τις οργανώσεις πλήρη μέλη σε ειδικό έντυπο, συνοδευόμενο με σύντομο βιογραφικό του υποψηφίου και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος* τουλάχιστον 30 μέρες (19 Οκτωβρίου 2022) πριν από την Γενική Συνέλευση.

 

Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι/ες δεν πρέπει να έχουν κλείσει το 33ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την μέρα της Γενικής Συνέλευσης. Το βιογραφικό και η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου θα πρέπει να αποσταλούν στα Ελληνικά και Αγγλικά.

 

*Σημείωση: Η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Motivation Letter) θα πρέπει να απαντά στα ερωτήματα «Ποιες οι ικανότητες και τα προσόντα σου;», «Γιατί θα ήθελες να εκλεγείς;», «Γιατί πιστεύεις ότι οι οργανώσεις πρέπει να επιλέξουν εσένα;» «Ποια είναι η εμπειρία σου με θέματα οικονομικών ή οικονομικού ελέγχου;»

 

Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κλείσει το 33ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την μέρα της Γενικής Συνέλευσης. Το βιογραφικό και η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου θα πρέπει να αποσταλούν στα Ελληνικά και Αγγλικά. Το ειδικό έντυπο μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ.

 

(ε) Εκλογές για ανάδειξη Συμβουλευτικού Οργάνου για Αιτήσεις Ένταξης στο ΣυΝΚ

Στην Γενική Συνέλευση θα διεξαχθούν Εκλογές για ανάδειξη Συμβουλευτικού Οργάνου για Αιτήσεις Ένταξης στο ΣυΝΚ. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν από Οργανώσεις Πλήρη Μέλη μόνο. Όλες οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τις οργανώσεις πλήρη μέλη σε ειδικό έντυπο, συνοδευόμενο με σύντομο βιογραφικό του υποψηφίου και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος* τουλάχιστον 30 μέρες (19 Οκτωβρίου 2022) πριν από την Γενική Συνέλευση.

 

Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κλείσει το 33ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την μέρα της Γενικής Συνέλευσης. Το βιογραφικό και η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου θα πρέπει να αποσταλούν στα Ελληνικά και Αγγλικά. Το ειδικό έντυπο μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ.

 

*Σημείωση: Η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Motivation Letter) θα πρέπει να απαντά στα ερωτήματα «Ποιες οι ικανότητες και τα προσόντα σου;», «Γιατί θα θελες να εκλεγείς;», «Γιατί πιστεύεις ότι οι οργανώσεις πρέπει να επιλέξουν εσένα;» «Ποια η εμπειρία σου με Οργανώσεις Νεολαίας;»

 

Επίσης, όλες οι Οργανώσεις Μέλη του Συ.Ν.Κ. καλούνται όπως συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο στο οποίο θα περιγράφουν τις δράσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2022. Το ειδικό έντυπο μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ.

 

Τέλος σημειώνεται ότι με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων μελών του ΣυΝΚ καθώς και την προώθηση των δράσεων τους και τηρώντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, στην αίθουσα της Γ.Σ. θα διαμορφωθεί ένας ειδικός χώρος όπου οι οργανώσεις μέλη θα μπορούν να τοποθετήσουν διαφημιστικό/εκπαιδευτικό υλικό κλπ. Το υλικό θα πρέπει να τοποθετηθεί στην αίθουσα στις 9:00-09:30.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Γραμματεία στο info@cyc.org.cy ή στο 22878316.

 

Επίσης για σκοπούς επικαιροποίησης των στοιχείων των Οργανώσεων Μελών του Συ.Ν.Κ. παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα ΕΔΩ.

 

Με θερμούς  χαιρετισμούς

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.