Ευρωπαϊκή Εγκυκλοπαίδεια – Εθνικές Πολιτικές Νεολαίας – Youth Wiki!!!

  • Ιούλιος 20, 2022
768 1024 Cyprus Youth Council

🎊Με μεγάλη μας χαρά παρευρεθήκαμε στο brunch που διοργάνωσε ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου / Youth Board of Cyprus για την παρουσίαση της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας της ΕΕ Youth Wiki.

❗️Το εργαλείο πολιτικής Youth Wiki περιλαμβάνει, δράσεις και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών χωρών για τη νεολαία, γύρω από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η απασχόληση, η υγεία, η συμμετοχή, η κατάρτιση των νέων και η κοινωνική ενσωμάτωση. Το Youth Wiki είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που παρουσιάζει πληροφορίες για τις πολιτικές των ευρωπαϊκών χωρών για τη νεολαία.
🎯Ο κύριος στόχος του Youth Wiki είναι να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή συνεργασία βάσει στοιχείων στον τομέα της νεολαίας. Το κάνει παρέχοντας πληροφορίες για τις εθνικές πολιτικές για την υποστήριξη των νέων – με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη και συνεχώς ενημερωμένο. Ο γενικός σκοπός είναι να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη στη λήψη αποφάσεων, παρέχοντας πληροφορίες για μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες. Επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών και καινοτόμων προσεγγίσεων και μπορεί να τεκμηριώσει δραστηριότητες μάθησης από ομοτίμους.
Επί του παρόντος, 34 χώρες συμμετέχουν στο Youth Wiki.

💯Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022.

Για περισσοτερες πληροφορίες πατήστε εδώ