Παρουσίαση Προτεραιοτήτων Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

  • Ιούλιος 8, 2020
1024 768 Cyprus Youth Council

Το Συ.Ν.Κ. ήταν σήμερα στην παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τις προτεραιότητες παρουσιάσε ο Πρέσβης της Γερμανίας στην Κύπρο κ. Franz Josef Kremp.

Η Γερμανία θα βρίσκεται στην Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την 1 Ιουλίου 2020 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ασκείται εκ περιτροπής από τις εθνικές κυβερνήσεις των 28 κρατών μελών.

Μεταβιβάζεται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο κάθε έξι μήνες, την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε έτους. Η άσκηση της Προεδρίας της ΕΕ συνοδεύεται από σημαντικές ευθύνες: κατά τη διάρκεια της θητείας του, το κράτος μέλος που ασκεί την Προεδρία προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου της ΕΕ, ενός εκ των σημαντικότερων οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Στις κύριες προτεραιότητες της γερμανικής Προεδρίας περιλαμβάνονται, φυσικά, η ενίσχυση της Ευρώπης στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και στην οικονομική ανάκαμψη από τις επιπτώσεις του. Ταυτόχρονα όμως, η κλιματική αλλαγή και ο ψηφιακός μετασχηματισμός παραμένουν σταθερά στο πρόγραμμά της.

Άλλα ζητήματα:

  • οι πολιτικές για τη βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
  • η αυξημένη προστασία των χαμηλόμισθων και των εποχιακών εργαζομένων,
  • η προώθηση κοινωνικά δίκαιων αλλαγών στην οικονομία, στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας της Ευρώπης,
  • και η ενεργός υλοποίηση του Χάρτη πορείας για τους καρκινογόνους παράγοντες, ενός προγράμματος δράσης για την ευαισθητοποίηση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την πρόληψη ή τη μείωση καρκινογόνων ουσιών στον χώρο εργασίας.