13η Ετήσια Γενική Συνέλευση

  • Σεπτέμβριος 1, 2017
595 842 Cyprus Youth Council

Αγαπητές Οργανώσεις – Μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου,

 

Η Εκτελεστική Γραμματεία του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου στη βάση του Άρθρου 15 παράγραφος α’ του Καταστατικού του ΣυΝΚ προκηρύσσει Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση την Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017 στο Ξενοδοχείο Σεμέλη στην Λευκωσία στις 09:30 π.μ.

 

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται τα εξής:

  1. Συζήτηση και έγκρισή απολογισμού δράσης της Εκτελεστικής Γραμματείας
  2. Παρουσίαση της διεθνούς δραστηριότητας
  3. Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρονιά που έληξε στις 31/8/2017 και ετήσιου προϋπολογισμού για την περίοδο 1/9/2017 -31/8/2018
  4. Αξιολόγηση και έγκριση αιτήσεων για νέα μέλη-οργανώσεις και απώλεια ιδιότητας μέλους(α)
  5. Συζήτηση και ψήφιση εγγράφων πολιτικής(β)
  6. Εκλογές για ανάδειξη Προέδρου, Αντιπροέδρων και Μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας(γ)

 

Ως εκ τούτου, επισυνάπτονται τα ακόλουθα σχετικά έγγραφα:

 

(α) Αιτήσεις και κριτήρια για Πλήρη, Συνδεδεμένα και Συνεργαζόμενα Μέλη

Στη Γενική Συνέλευση θα έχουν τη δυνατότητα οργανώσεις νεολαίας να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν συνδεδεμένα ή συνεργαζόμενα μέλη του ΣυΝΚ.  Επίσης, οργανώσεις νεολαίας που είναι ήδη συνδεδεμένα μέλη, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν πλήρη μέλη. Τις αιτήσεις καθώς και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι οργανώσεις για την κάθε περίπτωση, μπορείτε να τις βρείτε ΕΔΩ.

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 22 Σεπτεμβρίου 2017.

 

(β) Πληροφορίες για κατάθεση Εγγράφων Πολιτικής

Οι οργανώσεις-μέλη του ΣυΝΚ μπορούν να υποβάλουν έγγραφα πολιτικής για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Οι οργανώσεις που θέλουν να υποβάλουν έγγραφα πρέπει να τα αποστείλουν στα ελληνικά και στα αγγλικά. Αφού υποβληθούν εμπρόθεσμα, τα έγγραφα θα αποσταλούν σε όλες τις οργανώσεις για να υποβάλουν τυχόν τροποποιήσεις και θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση. Για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας των διαδικασιών μπορείτε να βρείτε τους Κανονισμούς Εγγράφων Πολιτικής ΕΔΩ.

 

Η προθεσμία υποβολής των εγγράφων πολιτικής είναι 22 Σεπτεμβρίου 2017.

 

(γ) Εκλογές για ανάδειξη Προέδρου, Αντιπροέδρων και Μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας

Στην Γενική Συνέλευση θα διεξαχθούν Εκλογές  για ανάδειξη Προέδρου, Αντιπροέδρων (2) και Μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας (6). Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν από Οργανώσεις Πλήρη Μέλη μόνο. Όλες οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τις οργανώσεις πλήρη μέλη σε ειδικό έντυπο, συνοδευόμενο με σύντομο βιογραφικό του υποψηφίου και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος* τουλάχιστον 30 μέρες (22 Σεπτεμβρίου 2017) πριν από την Γενική Συνέλευση.

 

Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κλείσει το 33ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Το ειδικό έντυπο μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ.

 

*Σημείωση: Η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Motivation Letter) θα πρέπει να απαντά στα ερωτήματα «Ποιες είναι οι ικανότητες και τα προσόντα σου;», «Γιατί θα ήθελες να εκλεγείς στην Εκτελεστική Γραμματεία του Συμβουλίου Νεολαίας;», «Γιατί πιστεύεις ότι οι οργανώσεις πρέπει να επιλέξουν εσένα;»

 

Τέλος, σημειώνεται ότι με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων μελών του ΣυΝΚ καθώς και την προώθηση των δράσεων τους, στην αίθουσα της Γ.Σ. θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος, όπου οι οργανώσεις – μέλη θα μπορούν να τοποθετήσουν διαφημιστικό/ εκπαιδευτικό υλικό κλπ. Το υλικό θα πρέπει να τοποθετηθεί στην αίθουσα στις 9:30-10:00π.μ..

 

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Γραμματεία στο info@cyc.org.cy ή στο 22878316.

 

Με θερμούς  χαιρετισμούς,

 

Η  Εκτελεστική  Γραμματεία ΣυΝΚ