Χριστίνα Δημητριάδη | Ομάδα Εκπαιδευτών

500x500

Ονοματεπώνυμο: Χριστίνα Δημητριάδη

Ηλ.Διεύθυνση: christina.demetriades@gmail.com

FIELDS OF EXPERTISE & INTEREST:

  1. Life Coaching & Personal Development; Leadership Development
  2. Career Coaching & Professional Development
  3. Peace Education & Global Education
  4. Also interested in: Entrepreneurship, Employability & Innovation, Environment & Ecology.

EXPERIENCE:

With 10 years’ experience in public sector recruitment, Christina chose to retrain and launch her own practice as a Career Coach and Life Coach. Christina holds a degree in Philosophy, Master’s degrees in International Relations and in Guidance, as well as a professional qualification in Career Counselling. She coaches and empowers people in their personal and/or professional quests for effective, long-lasting positive change. She works one-to-one as well as in groups, offering workshops and trainings to diverse groups of people in her areas of expertise. She is passionate about positive transformation through personal and professional development, starting from the personal level, to the communal, the societal and the global levels. As a peace and an environmental activist and through her work, she motivates people to take personal responsibility for conscious, fulfilling living. She also holds a fortnightly online radio show called ‘Emerging Voices’ on MYCYradio for the 5th year, where she gives an opportunity to those who have a powerful message for positive transformation, yet no attention from mass media, to be heard globally.

BRIEF BIO | ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Christina grew up in the southern part of Nicosia, Cyprus, which she was told was only half of the city. She studied in England, where she became involved in ‘bi-communal’ activities for the first time. Before returning to Cyprus to work for the United Nations, she spent some time in France, where her work focused on informal education regarding the ‘European’ identity. Concerned with the welfare of the planet and all life upon it since her early university days, Christina is an active citizen who believes in people’s power to define their values, as well as their limits, and their potential. A genuine humanist, she believes that peace and freedom, so essential and yet so scarce in so many areas of the world, are not mere ideals, but a potential reality which we can manifest. Christina is a person who finds herself at peace in nature, expresses herself artistically, feels and thinks deep, loves to love, and to help.

Η Χριστίνα, μεγαλώνοντας στο νότιο κομμάτι της Λευκωσίας, έμαθε πως η πόλη της ήταν μόνο μισή. Σπούδασε στην Αγγλία, όπου για πρώτη φορά έλαβε μέρος σε ῾δικοινοτικές᾽ δραστηριότητες. Προτού επιστρέψει στην Κύπρο για να εργαστεί στα Ηνωμένα Έθνη, έζησε για λίγο καιρό στη Γαλλία, όπου εστίασε στην άτυπη εκπαίδευση γύρω από την ῾Ευρωπαϊκή᾽ ταυτότητα. Χαρακτηριζόμενη από ανησυχίες για το καλό του πλανήτη μας και όλων των ζωντανών που κατοικούν σ᾽ αυτόν, η Χριστίνα είναι ενεργός πολίτης που πιστεύει στη δύναμη των ανθρώπων να ορίζουν τις αξίες τους, καθώς και τους περιορισμούς τους, αλλά και τη δυναμική τους. Η Χριστίνα πιστεύει ότι η ειρήνη και η ελευθερία, τόσο απαραίτητες μα και τόσο δυσεύρετες σε τόσες πολλές περιοχές του κόσμου, δεν είναι μόνο ιδανικά, αλλά μια δυνητική πραγματικότητα την οποία μπορούμε να κτίσουμε.  H Χριστίνα βιώνει την ειρήνη στη φύση, εκφράζεται δημιουργικά, σκέφτεται και νιώθει βαθιά, αγαπά το ν᾽ αγαπά και το να βοηθά.

WORKING LANGUAGES:

Greek / Ελληνικά, English / Αγγλικά

MY MOTTO:

True change starts within. If we all take responsibility for our own selves today, tomorrow we will wake up to a much better world!

Η πραγματική αλλαγή ξεκινά μέσα μας. Αν όλοι μας αναλάβουμε την ευθύνη για τον εαυτό μας σήμερα, αύριο θα ξυπνήσουμε σ᾽ έναν πολύ καλύτερο κόσμο!