Χαιρετισμός Προέδρου

  • Οκτώβριος 22, 2017
681 1024 Cyprus Youth Council

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στον ιστοχώρο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ), ο οποίος διαμορφώθηκε με σκοπό την ενημέρωση των νέων της Κύπρου, των συνεργατών μας, αλλά και όλων των φίλων του ΣυΝΚ για τα του συμβουλίου, παρέχοντας εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική ενημέρωση, τόσο των οργανώσεων μελών μας, αλλά και ευρύτερα των νέων της χώρας μας.

Κύρια στόχευση μας ως Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, είναι η ενδυνάμωση των νέων της χώρας μας, τόσο μέσα από την ενίσχυση των διάφορων οργανώσεων νεολαίας της Κύπρου μελών του ΣυΝΚ, όσο και μέσω της εκπροσώπησης τους, τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από διαφορά φόρα νεολαίας στα οποία συμμετέχουμε ενεργά.

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες αναφορικά με το ιστορικό και το καταστατικό του ΣυΝΚ, τις οργανώσεις μέλη μας, τα διάφορα έγραφα πολιτικής για την νεολαία του συμβουλίου, τις πολυάριθμες δράσεις μας, αλλά και τις δράσεις των οργανώσεών μελών μας.

Ανάμεσα στους διαχρονικούς στόχους του ΣυΝΚ, είναι η κινητοποίηση της νέας γενιάς του τόπου μας, αλλά και η σύσφιξη των σχέσεων των οργανώσεων νεολαίας της χώρας μας, αλλά και ευρύτερα των νέων της Κύπρου, όλων των κοινοτήτων. Είναι βαθιά πεποίθηση μας ότι το μέλλον του τόπου μας ανήκει στην νέα γενιά και ως ΣυΝΚ πιστεύουμε ακράδαντα στην δύναμη των νέων της χώρας μας, στις καινοτόμες τους ιδέες, όπως επίσης και στην θέληση τους για ένα καλύτερο μέλλον, γιατί πραγματικά το αξίζουν. Στο ΣυΝΚ έχουμε την θέληση, την όρεξη και το σθένος, ώστε συντονισμένα και συλλογικά να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα της νέας γενιάς της χώρας μας.

Φρονούμε τέλος ότι θα πρέπει όλοι μαζί να ενώσουμε δυνάμεις και να εργαστούμε παραγωγικά και συντονισμένα για την όπως προαναφέρθηκε αναγκαία ενδυνάμωση και συνεργασία των οργανώσεων νεολαίας του τόπου μας, προς όφελος όλων των νέων της Κύπρου. Προς τον σκοπό αυτό σας διαβεβαιώνουμε ότι το ΣυΝΚ, έχοντας την πρωτοκαθεδρία των πιο πάνω προσπαθειών, αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί και αναλώνει το άπαν τον δυνάμεων του για την επιτυχή επίτευξη του.

ΜΦΧ

Μάριος Φιλίππου