Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και Κυπριακού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Cyprus)

  • Απρίλιος 2, 2018
29662968_1631061273650396_2951504500490029571_o
1024 683 Cyprus Youth Council

Με στόχο την εγκαθίδρυση ισχυρότερων σχέσεων και τη δομημένη συνεργασία τους για θέματα πολιτικής και τον προγραμματισμό κοινών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που θα έχουν ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους Νέους, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ) και το Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Cyprus) υπέγραψαν την Παρασκευή 30 Μαρτίου, Μνημόνιο Συναντίληψης (Memorandum of Understanding).

Το Μνημόνιο υπογράφηκε από τους Προέδρους των δύο Φορέων, Μάριο Φιλίππου και Δρ. Αλέξανδρο Αντωναρά, σε τελετή που διοργανώθηκε στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Στην τελετή παρέστησαν ο Γενικός  Διευθυντής της ΟΕΒ κ. Μιχάλης Αντωνίου, Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο Φορέων, καθώς και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας.

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ), ως η μοναδική πλατφόρμα εκπροσώπησης των Οργανώσεων Νεολαίας της Κύπρου και το Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη CSR Cyprus (ΕΚΕ), ως το εθνικό επιχειρηματικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Κύπρο, απέδειξαν έμπρακτα με τον τρόπο αυτό τη δέσμευσή τους για ενίσχυση των προσπαθειών, για τα ακόλουθα:

  • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων των Νέων μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
  • Ανάπτυξη Εργαλείων του Δημοκρατικού Δομημένου Διαλόγου, στο οποίο το Συ.Ν.Κ ειδικεύεται.
  • Αξιοποίηση της Ομάδας Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Μάθησης του Συ.Ν.Κ από το CSR Cyprus.

Οι δύο Φορείς, δεσμεύτηκαν για πιστή εφαρμογή και σεβασμό της Συμφωνίας, με σκοπό την όσο το δυνατό καλύτερη επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

 

29351913_1631062323650291_1108215977030729742_o

29662341_1631061550317035_5303638993690555402_o