Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου στο συνέδριο «Νεολαία και Ασφάλεια»

  • Μάιος 29, 2017
960 720 Cyprus Youth Council

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ) μετέφερε την φωνή των Νέων της Κύπρου στο Συνέδριο με τίτλο «Νεολαία και Ασφάλεια» το οποίο διοργανώθηκε από τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE). Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 24-26 Μαΐου 2017 στην Μολίνα της Ισπανίας και το ΣυΝΚ εκπροσωπήθηκε από τον Εκτελεστικό Γραμματέα κ. Νικόλα Χριστοφή. Στο επίσημο μέρος του Συνεδρίου συμμετείχε επίσης ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου κ. Παναγιώτης Σεντώνας.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν 130 νέοι από 43 χώρες και ασχολήθηκε με την θεματική «Δουλεύοντας με τους Νέους για τους Νέους: Ενισχύοντας την ασφάλεια και συνεργασία στο Διαδίκτυο».  Οι νέοι που συμμετείχαν μετά το επίσημο μέρος χωρίστηκαν σε 6 θεματικές ενότητες στις οποίες μέσω εποικοδομητικού διαλόγου κατέληξαν σε αριθμό συστάσεων.

Οι θεματικές ενότητες ήταν οι ακόλουθες:

  • Ψήφισμα 2250 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια.
  • Νεολαία και κοινωνικά δίκτυα: αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού.
  • Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ο οικονομικός αντίκτυπος του κακόβουλου λογισμικού.
  • Περιβαλλοντικές πλατφόρμες για τη νεολαία: δημιουργία ενός βιώσιμου κόσμου.
  • Προώθηση της ανοχής και η παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο.
  • Συμμετοχή των νέων στα Πολιτικά δρόμενα.

Τα αποτελέσματα και οι συστάσεις στις οποίες κατέληξαν οι νέοι, παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια των εργασιών της δεύτερης μέρας του Συνεδρίου. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη κ. Lamberto Zannier εξέφρασε την ικανοποίηση του για τα αποτελέσματα και ανάφερε ότι τώρα είναι η στιγμή όπου όλες οι συστάσεις των νέων θα πρέπει να υλοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό.

Τα αποτελέσματα του Συνεδρίου μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του OSCE

 

cyc-onek