Πρόσκληση στην ημερίδα “Refugee Crisis Background and Solutions”

  • Απρίλιος 12, 2018
logo-eurosol-facebook
851 315 Cyprus Youth Council

Στα πλαίσια του προγράμματος European Citizens for Solidarity – EUROSOLθα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 16 Απριλίου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ημερίδα με θέμα Refugee Crisis Background and Solutions.

Στα πλαίσια των συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης που θα πραγματοποιηθούν, θα συζητηθούν από τους ομιλητές-εμπειρογνώμονες από διάφορες χώρες και οργανισμούς θέματα που άπτονται της προσφυγικής κρίσης και τρόποι ανάπτυξης συνεργασιών προς αντιμετώπισή τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη πρόσκληση που ακολουθεί καθώς και στην περιγραφή του προγράμματος.

Πρόσκληση (16.04.2018)

Πρόγραμμα Ηερίδας