ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 2ο Σεμινάριο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “ΠΡΟΣΦΕΡΩ”

  • Σεπτέμβριος 4, 2017
1024 677 Cyprus Youth Council

Στα πλαίσια της Στρατηγικής Συνεργασίας του Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με τη Cyta έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΠΡΟΣΦΕΡΩ»www.prosfero.com.cy.

Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί ένα διαδραστικό μέσο επικοινωνίας των ΜΚΟ με τους πολίτες, οι οποίοι είτε επιθυμούν να  προσφέρουν με διάφορους τρόπους, είτε χρήζουν στήριξης. Έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να έχει ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων το οποίο θα εξυπηρετεί τόσο τις ΜΚΟ, όσο και τους πολίτες, επιχειρήσεις κ.ά. Έχειδημιουργηθείδηλαδήγιαναδώσειτηδυνατότηταστουςπολίτεςή φορείς νασυνεισφέρουναγαθά, οικονομική στήριξη ή/ και εθελοντική υπηρεσία. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν εύκολη πρόσβαση και άμεση επικοινωνία με τις ΜΚΟ, θα μπορούν να αξιοποιούνται αποτελεσματικά οι όποιες εισφορές και γενικά θα βελτιωθεί η εξεύρεση πληροφοριών που αφορούν στον τομέα των ΜΚΟ από τους πολίτες.

Η κάθε Oργάνωση θα μπορεί να έχει το δικό της ιστότοπο κάτω από την πλατφόρμα prosfero.com.cy, όπου θα αναγράφεται αναλυτικά το έργο της, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις,  το  φωτογραφικό υλικό, καθώς και τα τελευταία νέα σχετικά με την δράση της. Επιπλέον, η κάθε Οργάνωση θα μπορεί να κοινοποιήσει ανάλογα με την θεματική της, τις όποιες ανάγκες της  για την επίτευξη του στόχου της.

Η υποχρέωση  των ΜΚΟ με την ένταξή τους στην πλατφόρμα, αφορά στη συμμόρφωση με την εκάστοτε νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους και τη λειτουργία της πλατφόρμας, στη διατήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων και στην άμεση ανταπόκριση στην οποιαδήποτε επικοινωνία από τους πολίτες.

Η συμμετοχή στην πλατφόρμα παρέχεται δωρεάν σε όσες Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) επιθυμούν να ενταχθούν.Ήδη στην Πλατφόρμα συμμετέχει σημαντικός αριθμός ΜΚΟ, οι οποίες έτυχαν της  απαραίτητης εκπαίδευσης τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

Κατόπιν της σημαντικής ανταπόκρισης των ΜΚΟ κρίθηκε αναγκαία η διοργάνωση δύο ακόμα εκπαιδευτικών σεμιναρίων τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην Εκπαιδευτική Σχολή της Cyta, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος, Λευκωσία,  κατά τις ακόλουθες ώρες και μέρες:

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 από τις 9:00 μέχρι τις 11:00 (2 ώρες)

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 από τις 11:00 μέχρι τις 13:00 (2 ώρες)

Παρακαλώ όπως, όσες Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό σεμινάριο, δηλώσουν συμμετοχή σε ένα από τα πιο πάνω σεμινάρια, συμπληρώνοντας τη συνημμένη φόρμα συμμετοχής και αποστέλλοντάς την, είτε με τηλεομοιότυπο στο 22400181, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση volunteerism@presidency.gov.cy το αργότερο μέχρι την Πέμπτη,7 Σεπτεμβρίου 2017. Σημειώνεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε όσες ΜΚΟ δεν έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο σε προηγούμενες ημερομηνίες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (LAPTOP)

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ