ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «THE SAFER SEX CAMPAIGN LAB»

  • Φεβρουάριος 4, 2019
800 800 Cyprus Youth Council

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019, 9.00 π.μ – 5.00 μ.μ
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019, 10.00 π.μ. – 3.30 μ.μ
Χώρος Διεξαγωγής: Tucano Coffee, Λεμεσός

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού σας προσκαλεί στο διήμερο σεμινάριο
«The Safer Sex Campaign Lab», το οποίο απευθύνεται σε νέους και νέες ηλικίας 18-35 ετών.
Στόχοι του σεμιναρίου είναι μέσω διαδραστικών μεθόδων:
• να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τα νέα άτομα για το ασφαλέστερο σεξ και να καλλιεργήσει γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις για τη σεξουαλική υγεία,
• να προσφέρει βασικές γνώσεις και δεξιότητες για διοργάνωση και σχεδιασμό εκστρατειών ενημέρωσης.
Προφίλ Συμμετεχόντων:
• Να είναι ηλικίας 18 – 35 ετών • Φοιτητές/φοιτήτριες ή απόφοιτοι σπουδών επικοινωνίας, γραφικών τεχνών και πολυμέσων, δημοσιογραφίας, μάρκετινγκ • Φοιτητές/φοιτήτριες ή απόφοιτοι κοινωνικών επιστημών και επιστημών υγείας
• Να είναι διαθέσιμοι να συμμετάσχουν σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου • Να ενδιαφέρονται να συμβάλουν στην υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης
Οι συμμετέχοντες αναμένεται να εμπλακούν ενεργά στη διοργάνωση και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης άλλων νέων για το ασφαλέστερο σεξ (διαμόρφωση κεντρικών μηνυμάτων εκστρατείας, συμμετοχή στη δημιουργία και διάδοση υλικού κ.α.).
Πρόγραμμα σεμιναρίου: https://bit.ly/2TqwzaR
Γλώσσα εργασίας: Ελληνικά.
Θα προσφερθεί καφές και γεύμα. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να διευθετήσουν τη μεταφορά τους στον χώρο του σεμιναρίου.
Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής, όμως η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη.
Δήλωση συμμετοχής: Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής: https://surveyhero.com/c/safersexcampaignlab ,το αργότερο μέχρι την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019.
Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες: 22751093 – 99905474 / youth@cfpa.org.cy