Νατάσα Λαμπίτση | Ομάδα Εκπαιδευτών

500x500

Ονοματεπώνυμο:  Νατάσα Λαμπίτση

Ηλ.Διεύθυνση: natasa_lampitsi@hotmail.com

FIELDS OF EXPERTISE & INTEREST:

1. Sports Education
2. Human Rights – Social Inclusion
3. Youth Power and Participation

EXPERIENCE:

Τα τελευταία χρόνια, είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε αρκετά προγράμματα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Ως εκπαιδεύτρια και μέλος του συμβουλίου του ΜΚΟ Νεολαία για Ανταλλαγή και Κατανόηση Κύπρου (YEU Cyprus), έχω αποκτήσει αρκετές εμπειρίες που με βοηθούν να δρω πιο αποτελεσματικά και δυναμικά ανάμεσα στους νέους. Έχω ενισχύσει το γνωστικό μου πεδίο όσον αφορά νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές, για την εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων νέων στις διάφορες δράσεις.
Εξίσου σημαντική θεωρώ την καλλιέργεια κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Μια τέτοιου είδους παιδεία, συμβάλλει σε πιο ουσιαστική, πολύπλευρη ανάπτυξη του ατόμου, καθώς και σε πιο ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Γι’ αυτόν τον λόγο, προσπαθώ να εμπλουτίζω την τράπεζα υλικού μου με χρήσιμες πρακτικές και καινούριες ιδέες, με απώτερο στόχο τον σχεδιασμό αξιόλογων προγραμμάτων, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Θεωρώ ότι το πνεύμα πολυπολιτισμικής αλληλοκατανόησης και σεβασμού της διαφορετικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι παράγοντες κλειδιά στη σημερινή μας πολυπολιτισμική κοινότητα. Γι’ αυτό και προσπαθώ να ασχολούμαι με τον σχεδιασμό οργανωμένων δράσεων, έξω από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, που συντείνει στην καλλιέργεια πολιτών με πολύπλευρο χαρακτήρα.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την ενεργό εμπλοκή μου σε δράσεις σχετικές με Sports και Outdoor Activities, αλλά και ως Licensed Zumba Fitness Instructor για ενήλικες και παιδιά, χρησιμοποιώ τη Zumba ως εκπαιδευτικό εργαλείο για να ενθαρρύνω μια ενεργό εμπλοκή των νέων σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και να τους μυήσω σε έναν πιο ενεργητικό τρόπο ζωής. Είμαι πάντοτε ανοιχτή σε κάθε καινούρια ιδέα και πρόταση αρκεί να υπάρχει ενεργός συμμετοχή εκ μέρους των νέων.

BRIEF BIO | ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Natasa is a primary school teacher. She is passionate about her profession and she loves to teach kids using Non-Formal Educational methods for them to acquire knowledge and skills in a funny way. She is energetically involved in her NGO, organizing activities that promote mutual understanding and respect among the young people of the world. She is very much engaged in sports and outdoor activities and she organizes workshops, events and training courses on related issues. She enjoys travelling and meeting new people. As a Licensed Zumba Fitness Instructor for adults and kids, she tries to promote the well-being of young people, for them to lead a healthy lifestyle.
Η Νατάσα είναι παιδαγωγός. Αγαπά αυτό που κάνει και προσπαθεί να διδάσκει τα παιδιά με δημιουργικό τρόπο, χρησιμοποιώντας μεθόδους και τεχνικές Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Της αρέσει να ταξιδεύει και να γνωρίζει ανθρώπους με διαφορετικά βιώματα. Έχοντας συμμετάσχει σε διάφορα προγράμματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό, οργανώνει δράσεις, προγράμματα, εργαστήρια και εκστρατείες σχετικά με τον αθλητισμό, την εμπειρική μάθηση, την αειφορία, τη διαφορετικότητα, την ίση μεταχείριση, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Ειρήνη, την πολυπολιτισμικότητα. Ως Zumba Fitness Instructor για παιδιά και για νέους, προσπαθεί να ενθαρρύνει τους νέους να αποκτήσουν έναν πιο ενεργητικό τρόπο ζωής, μέσω της ενασχόλησης με εναλλακτικούς τρόπους άσκησης.

WORKING LANGUAGES:

Greek / Ελληνικά, English / Αγγλικά, French/ Γαλλικά, Ισπανικά/Spanish

MY MOTTO:

Tell me and I will forget. Show me and I will remember. Involve me and I will understand.
Step back and I will act.