Μοιραστείτε την καινοτομία σας! | Yποβάλετε αιτήση για χρηματοδότηση καινοτόμου εκπαιδευτικού έργου

  • Ιανουάριος 7, 2019
download
246 205 Cyprus Youth Council

Εργάζεστε στον τομέα της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης ή της καινοτομίας στην εκπαίδευση; Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση μπορεί να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο;

Αν η απάντηση σας είναι ναι τότε το έργο «Bridge 47» σας καλεί να υποβάλετε αιτήση για χρηματοδότηση καινοτόμου εκπαιδευτικού έργου. Πιστεύουμε πως η εκπαίδευση μπορεί να μας βοηθήσει να αντιστρέψουμε αρνητικά παγκόσμια φαινόμενα.

Στην παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αναζητούμε μικρά καινοτόμα έργα (τοπικά και εθνικά) το οποία εφαρμόζονται μέσα από τη θεματική της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης και άλλων εκπαιδεύσεων στη βάση αξιών.

Το ανώτατο όριο για κάθε έργο είναι το ποσό των €5000, με το ανώτατο όριο συγχρηματοδότησης από το έργο «Bridge 47» το ποσό των €4750 (απαιτείται 5% συγχρηματοδότηση από τον αιτητή).

Οι επιτυχείς αιτητές θα συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό εργαστήρι το Μάρτιο του 2019 για να παρουσιάσουν την καινοτόμα ιδέα τους.

Η τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 24η Ιανουαρίου 2019.

Δικαιούχοι είναι μη κυβερνητικοί, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί εγγεγραμμένοι στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τις ακόλουθες χώρες: Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Λετονία, Σκωτία, Σλοβακία, Σλοβενία, Φινλανδία. 

Περισσότερες πληροφορίες:
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εδώ (Αγγλικά)
Αίτηση εδώ (Αγγλικά)
Προϋπολογισμός έργου εδώ (Αγγλικά)

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:
Μαριλένα Κυριάκου
, NGO Support Centre, Λειτουργό Bridge 47 marilena@ngo-sc.org / +357 22875099
Jakub Žaludko, Bridge 47 Grant Call Coordinator, jakub.zaludko@bridge47.org
Marjan Huč,  Bridge 47 Grant Call Coordinator, marjan.huc@bridge47.org

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εντάσσεται στα πλαίσια του έργου of «Bridge 47 –Building Global Citizenship». Το έργο υλοποιείται από τον Φινλανδικό οργανισμό Fingo και 15 Ευρωπαίους και Διεθνείς εταίρους. Το έργο έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη διεθνή κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχει στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην εξάλειψη της φτώχειας μέσα από την παγκόσμια εκπαίδευση.

Μάθετε περισσότερα για το έργο έδω.

Το «Bridge 47» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με εκτίμηση,
Η ομάδα του Κέντρου Στήριξης ΜΚΟ