«Ε’ Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος»

  • Νοέμβριος 1, 2018
flyer-kanthos-final
1024 878 Cyprus Youth Council

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ίδρυμα Τηλέμαχος Κάνθος έχουν αναλάβει την από κοινού διοργάνωση του «Διαγωνισμού Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος».

Στόχος του διαγωνισμού είναι η προώθηση της καλλιτεχνικής και δημιουργικής έκφρασης σε ελεύθερη θεματολογία και η ενίσχυση των δεσμών των Κυπρίων δημιουργών με τον διεθνή πνευματικό και καλλιτεχνικό χώρο, ιδιαίτερα τον ευρωπαϊκό.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται ανά διετία και περιλαμβάνει διαφορετικές εκφάνσεις των εικαστικών τεχνών, όπως ζωγραφική, χαρακτική, σχέδιο και εικονογράφηση (illustration).

Ο 5oς «Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος» προκηρύσσεται το 2018 και περιλαμβάνει τις θεματικές της ζωγραφικής και της χαρακτικής.

Στον διαγωνισμό μπορούν να μετάσχουν δημιουργοί άνω των 16 ετών, υπήκοοι της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλης υπηκοότητας μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.

Θα απονεμηθούν δύο βραβεία ζωγραφικής, ένα βραβείο για αυτοδίδακτους ζωγράφους ύψους 800 Ευρώ και ένα βραβείο ύψους 1,600 Ευρώ για ζωγράφους που έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθμιες σπουδές ζωγραφικής. Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει σε ποια από τις δύο κατηγορίες θα διαγωνιστεί. Επίσης, θα απονεμηθεί ένα βραβείο χαρακτικής ύψους 1,600 Ευρώ και βραβείο ύψους 500 Ευρώ για νεαρούς καλλιτέχνες ηλικίας 16-21 ετών. Τα βραβεία θα απονείμει κριτική επιτροπή από ανθρώπους των τεχνών. Τα έργα που θα βραβευθούν μαζί με άλλα επιλεγμένα θα εκτεθούν στο Κέντρο Τεχνών Τηλέμαχου Κάνθου.

Τα έργα τέχνης που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να παραδοθούν στις 6 έως και 7 Νοεμβρίου 2018, μεταξύ των ωρών 9:00 π.μ. – 15:00, στηv ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (Αίθ. 010, Κτήριο 7) Πανεπιστημιούπολη, Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, 2109, Λευκωσία. Η επιστροφή των έργων θα γίνει από το Κέντρο Τεχνών Κάνθου (Αγίου Νικολάου 49, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία, 1040).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τους όρους του διαγωνισμού από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου: http://www.ucy.ac.cy/fl/el/news-and-events  και στο τηλ.: 22892008 και από την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Τηλέμαχος Κάνθος: http://library2.ucy.ac.cy/telemachos-kanthos-foundation/ και στο τηλ.: 22349879.

Δείτε εδώ περισσότερα για τους όρους του 5ου Διαγωνισμού Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος.