Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης – ευκαιρία να προσφέρεις αλλά και να κερδίσεις

  • Μάρτιος 7, 2019
467 115 Cyprus Youth Council

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στοχεύει στην ενίσχυση της αλληλεγγύης στην ευρωπαϊκή κοινωνία, προσφέροντας στους νέους ηλικίας 18-30 ετών ευκολότερα προσιτές ευκαιρίες για να επιδείξουν αλληλεγγύη, να εκφράσουν τη δέσμευσή τους προς όφελος της κοινότητας τους και να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων τόσο στην τοπική όσο και στην ευρωπαϊκή κοινωνία, αποκτώντας έτσι εμπειρία και σχετικές δεξιότητες.

 

Στόχος της δικής μας 2-ήμερης εκπαιδευτικής δραστηριότητας που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Europa Plaza στη Λευκωσία, 06 – 07 Απριλίου 2019 συμπεριλαμβανομένων, είναι:

– Η ενθάρρυνση των οργανώσεων να εμπλακούν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, πρακτικών και προκλήσεων με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωπες κατά την υλοποίηση των σχεδίων τους και

– Η ενίσχυση της ποιότητας των σχεδίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του εν λόγω Ευρωπαϊκού Προγράμματος μέσω της σωστής τους διαχείρισης.

 

Ο Οργανισμός Νεολαίας, ως η Εθνική Υπηρεσία διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην Κύπρο, θα αναλάβει την κάλυψη των εξόδων που αφορούν σε 1 διανυκτέρευση (06/04/2019), καθώς και την παροχή των γευμάτων και των διαλειμμάτων καφέ  για τις 2 ημέρες.

 

Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται όπως δηλώσουν συμμετοχή απαντώντας τα σχετικά ερωτήματα στο σύνδεσμο https://goo.gl/forms/H29WhOD7ep1FlYjg2 το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22402691 και 22402620.