Ερωτηματολόγιο στα πλαίσια του Έργου «Καταπολέμηση του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία»

  • Ιανουάριος 11, 2018
capture
1024 691 Cyprus Youth Council

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου “Combating homophobic and transphobic bullying in schools” («Καταπολέμηση του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία») (No. REC-RRAC-RACI-AG-2016), η πιο κάτω ομάδα υλοποίησης του έργου μας καλεί να συμμετέχουμε στην ερευνα ππου διεξάγεται στην Κύπρο.

(Ομάδα Υλοποίησης: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΚΜΟΠ (Ελλάδα), την κοινότητα εκπαίδευσης σε θέματα ΛΟΑΤ “The Global Alliance for LGBT Education” (Ολλανδία), τη ΜΚΟ “Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology – CARDET” (Κύπρος), τη ΜΚΟ “Diversity Development Group” (Λιθουανία) και τον οργανισμό “AcceptCY LGBT Cyprus” (Κύπρος) ).

Στην Κύπρο το έργο υλοποιείται από την Μη Κυβερνητική Οργάνωση Accept LGBT Cyprus και το CARDET.

Ο απώτερος σκοπός της έρευνας είναι η εκτίμηση της κατάστασης του φαινομένου και ο προσδιορισμός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των διακρίσεων και του εκφοβισμού λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται ανώνυμα και δεν απαιτείται η εισαγωγή κάποιου προσωπικού στοιχείου για τη συμπλήρωση του.

Σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο σε περίπτωση που είστε δάσκαλος ή εκπαιδευτικός στη πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή εκπαιδευτικό προσωπικό, ψυχολόγοι σε σχολεία, κοινωνικοί λειτουργοί, ή σχολικοί σύμβουλοι σε σχολεία της Κύπρου. 

Ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν είναι περισσότερος από 15–20 λεπτά. Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο, συμφωνείτε να συμμετάσχετε στην έρευνα υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο μέχρι την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018.

Το ερωτηματολόγιο μπορείται να το βρείτε στο ακόλουθο link:

https://goo.gl/forms/LxxAPhdioxX4KLh42

 

Για γενικές ερωτήσεις και σχόλια επικοινωνήσετε με Accept LGBT Cyprus και το CARDET.