Δραστηριότητες – Εκπαιδεύσεις

Πρόγραμμα SMART-Y

Την 1η Ιουλίου ξεκινήσαμε το πρόγραμμα “SMART-Y” (Βασική Δράση 3- Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής – Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί) μαζί με τους…

Διαδικτυακά Εργαστήρια: Co-creating Media Literate Youth

Δείτε αναλυτικά τα 10 εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν, τους εισηγητές και εισηγήτριες της κάθε θεματικής καθώς επίσης τις ημερομηνίες πραγματοποίησής τους.

Πρώτη Συνάντηση Ομάδας EU Youth Ambassadors

Στο πλαίσιο της συνάντησης που σκοπό είχε την εκπαίδευση των Πρεσβευτών Νεολαίας, τα μέλη της ομάδας γνώρισαν τις διαδικασίες και τις δομές του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τους Νέους, τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Εργασίας, τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι διαβουλεύσεις με τους νέους, όπως επίσης και τη θεματική και τις προτεραιότητες του 8ου κύκλου.