Δραστηριότητες – Εκπαιδεύσεις

Δελτίο Τύπου “Co-Creating Media Literate Youth” Διήμερο εργαστήριο συγγραφής εγγράφου πολιτικής Θέμα: Παραπληροφόρηση και ψευδείς/χαλκευμένες ειδήσεις

Λευκωσία, 02 Αυγούστου 2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   “Co-Creating Media Literate Youth” Διήμερο εργαστήριο συγγραφής εγγράφου πολιτικής Θέμα: Παραπληροφόρηση και ψευδείς/χαλκευμένες…

Πρόγραμμα SMART-Y

Την 1η Ιουλίου ξεκινήσαμε το πρόγραμμα “SMART-Y” (Βασική Δράση 3- Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής – Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί) μαζί με τους…