Δραστηριότητες – Εκπαιδεύσεις

The 25 Percent Project!!!

Ήταν πολύς ο δρόμος για το έργο μας The 25 Percent Project και τελικά τελείωσε με μια εκδήλωση που έλαβε χώρα…