Διοργάνωση τριήμερου συνεδρίου «Youth Goals»

  • Φεβρουάριος 8, 2019
1024 190 Cyprus Youth Council

Ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Αγρού με χαρά ανακοινώνει τη διοργάνωση τριήμερου συνεδρίου, υπό τον τίτλο «Youth Goals». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 15 – 17 Μαρτίου 2019, στον Αγρό.

Το εν λόγω έργο στοχεύει α) στην ενημέρωση των νέων για την διαδικασία του διαρθρωμένου διαλόγου μέσω της άμεσης συμμετοχής, β) στην ενδυνάμωση των νέων μέσω της ενημέρωσης τους για τις ευκαιρίες που προκύπτουν μέσω της εμπλοκής τους στα πολιτικά δρόμενα, γ) να φέρει νέους και φορείς χάραξης πολιτικής για θέματα Πολιτικής για την Νεολαία μαζί για να συζητήσουν από κοινού μέσω της διαδικασίας του διαρθρωμένου διαλόγου και δ) στην κατάληξη αριθμού κοινών συστάσεων για την ενδυνάμωση των Νέων και την συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Προφίλ Συμμετεχόντων:
• Να είναι ηλικίας 16 – 30 ετών
• Να έχουν άμεση εμπλοκή με θέματα νεολαίας και ενδιαφέρον στα πολιτικά δρώμενα
• Να έχουν γνώσεις σχετικά με θέματα νεολαίας σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
• Να έχουν ενεργή συμμετοχή σε οργάνωση Νεολαίας
• Να είναι ενημερωμένοι για τους σκοπούς και τη δράση της οργάνωσής τους
• Να είναι σε θέση να εξηγήσουν στους άλλους συμμετέχοντες τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται η οργάνωσή τους
• Να συμμετέχουν σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου

Συγκεκριμένες Πληροφορίες Διαμονής και διατροφής:
Δικαίωμα συμμετοχής δέκα (10) Ευρώ με πλήρη κάλυψη της διαμονής (τρίκλινα δωμάτιά στο Ξενώνα του Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης Αγρού) και διατροφής κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, σε όλους τους συμμετέχοντες.

Η γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου είναι τα Ελληνικά.

Στο τέλος του συνεδρίου θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής (Youthpass) στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν το σύνολο των δραστηριοτήτων του συνεδρίου.
Σημειώνεται ότι υπάρχει πολύ περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Εγγραφές: https://goo.gl/8egcqE
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019.
Η ενημέρωση για την επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου 2019.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99514035

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ και εντάσσεται στην Δράση 3 – Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής.