Διεθνής συνεργασία για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων | Δελτίο Τύπου

  • Οκτώβριος 18, 2018
44126049_279716069547372_5559192079218769920_n
1024 768 Cyprus Youth Council

Ο οργανισμός SEAL CYPRUS εγκρίθηκε χρηματοδότησης από τις Χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας (EEA and Norway Grants) για το έργο “DARE- Day One Alliance for Employment” που έχει ως στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων. Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία για την Κύπρο δεδομένου ότι από τις 303 αιτήσεις που κατατέθηκαν από όλες τις χώρες, εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση μόνο 27. Η διάρκεια έργου που θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2019, είναι τρία χρόνια και το ποσό επιχορήγησης που εγκρίθηκε είναι 1.178.000 ευρώ. Το ποσοστό της χρηματοδότησης είναι 85% και το ποσοστό της ίδιας συνεισφοράς 15%.

 

Το έργο “DARE- Day One Alliance for Employment” θα ξεκινήσει τις εργασίες του τον Απρίλιο του 2019 και αναμένεται να συμβάλει στον ειδικό στόχο του Ταμείου για την Απασχόληση των Νέων «ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων στον τομέα της απασχόλησης των νέων”. Οι ομάδα στόχος του έργου είναι νέοι που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Πορτογαλία. Η ομάδα περιλαμβάνει μακροχρόνια ανέργους, αποθαρρημένους ανθρώπους που έχουν σταματήσει να αναζητούν εργασία, ανενεργές γυναίκες που φροντίζουν παιδιά ή ενήλικες, εθνικές μειονότητες, αιτητές ασύλου, άτομα με ελάχιστη ειδίκευση, άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και άτομα με αναπηρία.  Το έργο θα προσεγγίσει και εργοδότες που επιθυμούν να υποστηρίξουν την επικύρωση της μη τυπικής μάθησης.

 

Ο SEAL CYPRUS ηγείται μίας κοινοπραξίας δέκα οργανισμών από οκτώ χώρες. Πέντε εταίροι θα υλοποιήσουν παρεμβάσεις υπέρ των άνεργων νέων σε τέσσερις χώρες:

SEAL CYPRUS- Cyprus Organisation for Sustainable Education & Active Learning (Συντονιστής Εταίρος),

Craftsmanship & SMEs Association/ Confartigianato Imprese Salerno (Ιταλία), N.G.O. CIVIS PLUS (Ελλάδα), PRAKSIS- Programs of Development, Social Support and Medical Cooperation (Ελλάδα), HA Moment, CRL (Πορτογαλία).

 

Η Κύπρος, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία εμφανίζουν αδυναμίες στα συστήματα σχεδιασμού σταδιοδρομίας, εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα και επικύρωσης της άτυπης μάθησης. Η εμπειρία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες έδειξε ότι πρωτοβουλίες που βελτιώνουν αυτά τα συστήματα αυξάνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης των νέων. Η προτεινόμενη παρέμβαση συνίσταται στην υλοποίηση Εργαστηρίων Σχεδιασμού Καριέρας (Job Labs) και Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας (Entrepreneurship Labs) που θα βοηθήσουν 1.400 νέους να βρουν εργασία ή να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Το έργο θα δημιουργήσει επίσης ένα σύστημα για την επικύρωση της άτυπης μάθησης με τη χρήση Open Badges.

 

Πέντε εταίροι θα μεταφέρουν εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα σχεδιασμού καριέρας και εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα από τέσσερις χώρες: Lithuanian Association of Non-formal Education (Λιθουανία), Youth Career and Advising Center (Λιθουανία), Lodz Chamber of Industry and Commerce (Πολωνία), IFTE Initiative for Teaching Entrepreneurship (Αυστρία), Austrian Federal Economic Chamber (Αυστρία).

 

Το έργο εγκρίθηκε κάτω από την πρόσκληση 2017-1 (ACTIVE YOUTH) για την υποβολή προτάσεων για επιχορηγήσεις για διακρατικά σχέδια στο πλαίσιο του Ταμείου Χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας για την Απασχόληση των Νέων (Fund for Youth Employment).

 

Το Ταμείο για την Απασχόληση των Νέων υποστηρίζει έργα που προωθούν τη βιώσιμη και ποιοτική απασχόληση των νέων σε όλη την Ευρώπη. Το συνολικό διαθέσιμο ποσό για έργα ανέρχεται σε 60,6 εκ. ευρώ. Το Ταμείο διαχειρίζεται το Γραφείο Χρηματοδοτικών Μηχανισμών σε συνεργασία με την κοινοπραξία Ecorys Polska και JCP. Το Ταμείο λειτουργεί με βάση τις προσκλήσεις που σχεδιάζουν και δρομολογούν τα κράτη- δωρητές Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν με την υποστήριξη της γραμματείας τους (FMO).

Η πρόεδρος του οργανισμού SEAL CYPRUS, κα Άννα Δαλώση συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των δικαιούχων οργανισμών στις Βρυξέλλες στις 15 και 16 Οκτωβρίου όπου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους των κρατών- χορηγών.

 

44231986_160829284864514_8585425920016252928_n

44152013_354025328680183_8633933074498846720_n

Περισσότερα για το έργο: https://sealcyprus.org/projects/international-projects/dare/