Γιάννης Κωνσταντίνου | Ομάδα Εκπαιδευτών

21761758_10155157039330674_1718515824960512340_n

Ονοματεπώνυμο:  Γιάννης Κωνσταντίνου

Ηλ.Δεύθυνση: yiannisconstantinou@live.com

 

FIELDS OF EXPERTISE & INTEREST:

 • Youth Power and Participation
 • Entrepreneurship and social
 • Entrepreneurship
 • Social Media, Marketing and Communication

EXPERIENCE:

Μερικά από σεμινάρια και εργαστήρια που παρακολούθησα ως συμμετέχοντας (Few of the seminars and workshops I have attended as a participant):

 • “LIME- life management experiment” by Európa Ifjúsága Egyesület ( Pakozd, Hungary, 29 May – 6 June 2017)
 • “Youth Activism Generates Opportunity” by United Societies of Balkans (Thessaloniki, Greece, 11-17 January 2017)
 • “Train-the-Trainer Educational Programme on micro-learning and on the development of mini-learning format resources” by Synergy CARDET  (Nicosia, Cyprus, 27-28 July 2016)
 • “Joining Hands – Social Entrepreneurship for sustainable growth” by Youth For Exchange and Understanding (Dilbeek, Belgium , 26 October – 3 November 2015)

Ως εκπαιδευτής μερικά από τα προγράμματα/εργαστήρια στα οποία συμμετείχα είναι (As a trainer few of the programmes/workshops I have participated are) :

 • “The empowerment of the National Youth Council” by Cyprus Youth Council (Limassol, Cyprus – 9 – 11 February 2018)
 • “The secrets of a successful event” by Youth Business Network (Nicosia, Cyprus – 11 September 2017)
 • “How do we face success and failure?” (Nicosia, Cyprus – 16 November 2016)
 • “EcoHealth” by Cyprus Youth Councils Organization (Paralimni, Cyprus, 10-17 April 2016)

BRIEF BIO | ΣΥΝΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Bachelor in Public Administration and Business Management, with specialization in Marketing.  Holder of diploma in Career Guidance and Counselling. Full of energy, passion and faith. I believe that change is a synchronized action of individual and group effort. The world can change with stable and small steps. I love travelling. In my free time, I read books, I volunteer with various ways in NGOs and other volunteering organizations, I take photos of landscapes and I upload them to my Instagram account.

Πτυχίο στη Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στο Μάρκετινγκ. Κάτοχος διπλώματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής. Γεμάτος ενέργειας, πάθος, και πίστη. Πιστεύω πως η αλλαγή, είναι συγχρόνως ατομική και συλλογική προσπάθεια. Ο κόσμος αλλάζει με μικρά και σταθερά βήματα. Αγαπώ να ταξιδεύω. Στον ελεύθερο μου χρόνο διαβάζω βιβλία, προσφέρω με ποικίλους τρόπους σε εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις,  και φωτογραφίζω τοπία τα οποία ανεβάζω στον λογαριασμό μου στο Instagram.

WORKING LANGUAGES

Ελληνικά / Greek, Αγγλικά / English

MY MOTTO:

‘Never give up, it’s such a wonderful life.’