Βραβεία Ενεργού Πολίτη 2017-2018

  • Ιανουάριος 9, 2019
capture
1024 445 Cyprus Youth Council

Το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και η ΟΠΑΠ Κύπρου, με υποστηρικτές τον Φιλελεύθερο, τον Alpha Κύπρου, το Active Radio και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, διοργανώνουν για δεύτερη φορά τα Βραβεία Ενεργού Πολίτη 2017-2018. Σκοπός των Βραβείων είναι η επιβράβευση και η ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών και των επιτευγμάτων πολιτών, οι οποίοι έχουν συμβάλει με τη δράση τους στο κοινό όφελος και εργαζομένων, οι οποίοι με τις πρωτοβουλίες τους έχουν προσφέρει σημαντικά στον τομέα του εθελοντισμού.

Οι κατηγορίες Βραβείων είναι συνολικά πέντε (5) και έχουν ως εξής:

  1. Εθελοντής εργαζόμενος/η (Δημόσιος Τομέας)

Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει άτομο ή ομάδα εργαζόμενων εθελοντών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας (τουλάχιστον 2 άτομα) που απολαμβάνουν αναγνώρισης και υπερέχουν στον τομέα του εθελοντισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι 18 ετών και άνω, από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας του δημόσιου τομέα. Θα πρέπει να έχουν προσφορά/ δράση για τουλάχιστον 2 μήνες, ή σύνολο ωρών προσφοράς 30, (χωρίς χρηματικό η άλλο όφελος).  Τα προτεινόμενα άτομα πρέπει να διακρίνονται για το ήθος και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύουν, τόσο εντός της εργασίας όσο και εκτός και αποτελούν πρότυπο στον τομέα της εθελοντικής προσφοράς. Επίσης ξεχωρίζουν με τις πρωτοβουλίες τους και το αποτέλεσμα της δράσης τους έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και τις ευάλωτες ομάδας του πληθυσμού.

 

Σημαντικό κριτήριο: Η εθελοντική προσφορά να εφαρμόζεται εκτός του ωραρίου εργασίας.

 

  1. Εθελοντής εργαζόμενος/η (Ιδιωτικός Τομέας)

Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει άτομο ή ομάδα εργαζόμενων εθελοντών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, (τουλάχιστον δύο άτομα) που απολαμβάνουν αναγνώρισης και υπερέχουν στον τομέα του εθελοντισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι 18 ετών και άνω, από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει να έχουν προσφορά/ δράση για τουλάχιστον 2 μήνες, ή σύνολο ωρών προσφοράς 30, (χωρίς χρηματικό η άλλο όφελος). Τα προτεινόμενα άτομα πρέπει να διακρίνονται για το ήθος και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύουν, τόσο εντός της εργασίας όσο και εκτός και αποτελούν πρότυπο στον τομέα της εθελοντικής προσφοράς. Επίσης ξεχωρίζουν με τις πρωτοβουλίες τους και το αποτέλεσμα της δράσης τους έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και τις ευάλωτες ομάδας του πληθυσμού.

 

Σημαντικό κριτήριο: Η εθελοντική προσφορά να εφαρμόζεται έκτος του ωραρίου εργασίας.

 

  1. Ενεργός πολίτης (18+)

Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει άτομο, ανεξαρτήτως υπηκοότητας που απολαμβάνει αναγνώρισης στον τομέα της ενεργούς πολιτότητας.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι / πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, 18 ετών και άνω. Τα συγκεκριμένα άτομα θα πρέπει να έχουν ξεχωρίσει με τις πρωτοβουλίες τους, το ήθος και τις αξίες που πρεσβεύουν. Επίσης αποτελούν πρότυπο στον τομέα της προσφοράς και το αποτέλεσμα της δράσης τους έχει άμεσο αντίκτυπο στη κοινωνία/ ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή και συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Το άτομο θα πρέπει να προτείνεται από 2 άλλους πολίτες.

 

  1. Μαθητής Λυκείου (15-18 χρονών)

Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει μαθητή Λυκείου, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που απολαμβάνει αναγνώρισης στον τομέα της ενεργούς πολιτότητας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι / πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας 15 μέχρι και 18 ετών. Τα προτεινόμενα άτομα θα πρέπει να έχουν ξεχωρίσει με τις πρωτοβουλίες τους, το ήθος και τις αξίες που πρεσβεύουν στη Σχολική Κοινότητα. Επίσης θα πρέπει να αποτελούν πρότυπο για τους συμμαθητές τους και το αποτέλεσμα της δράσης τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία/σχολική μονάδα/ ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

 

Οι υποψηφιότητες θα μπορούν να υποβάλλονται από τη Σχολική Μονάδα.

 

  1. Ειδική Κατηγορία – Στρατεύσιμοι

Το Βραβείο αυτό επιβραβεύει στρατεύσιμους που απολαμβάνουν αναγνώρισης στον τομέα της ενεργούς πολιτότητας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι / πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν εκτελέσει ή/και εκτελούν την στρατιωτική τους θητεία και κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2017 – Οκτωβρίου 2018 και ξεχώρισαν με την ενεργό τους δράση στα πλαίσια της θητείας τους. Τα συγκεκριμένα άτομα θα πρέπει να έχουν ξεχωρίσει με τις πρωτοβουλίες τους, το ήθος και τις αξίες που πρεσβεύουν και να αποτελούν πρότυπο στον τομέα της προσφοράς. Το αποτέλεσμα της δράσης τους θα πρέπει να έχει άμεσο αντίκτυπο στη κοινωνία/ ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, να ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή και να συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Το άτομο θα πρέπει να προτείνεται από 2 άλλους πολίτες.

 

Σημειώνεται ότι:

  1.  Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να αποστέλλονται με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης στο www.activecitizencyprus.com
  2.  Για τα Βραβεία μπορούν να διαγωνιστούν πολίτες / επιχειρήσεις / οργανισμοί / υπηρεσίες (κυβερνητικές η μη)/ Υπουργεία και Τμήματα, που έχουν την έδρα τους την Κύπρο και δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνή επίπεδο.
  3. Οι  δράσεις για τις οποίες ξεχώρισαν οι προτεινόμενοι αφορούν στην περίοδο Σεπτεμβρίου 2017 – Οκτωβρίου 2018.
  4. Οι υποψηφιότητες θα μπορούν να υποβάλλονται από τις 7/11/18 μέχρι και τις 31/1/2019, στις 14:30 μ.μ.