Βασίλης Παυλή | Ομάδα Εκπαιδευτών

21231325_109087156496759_6880731495182884474_n-1

Ονοματεπώνυμο:  Βασίλης Παυλή

Ηλ.Διεύθυνση: vassilis.pavli@hotmail.com

FIELDS OF EXPERTISE & INTEREST:

  • Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)
  • Healthy Relationships
  • Psychoeducation

BRIEF BIO | ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Vassilis Pavli holds a Bachelor Degree (BA) in Psychology and a Master of Arts (MA) in School Psychology, from the University of Cyprus.  His academic qualifications leads to the accreditation and licence to provide psychological services as a School/Educational psychologist based on the local and European detective.  During his postgraduate studies, Vassilis was a scholarship achiever from A.G. Leventis Foundation, a scholarship which was achieved based both on academic performance and social volunteering involvement.  In 2014, Vassilis gained a Leonardo Da Vici Young Practioner’s Mobility Scholarship and he had the opportunity to join the International Planned Parenthood Federation, European Network (IPPF – EN) in Brussels, where he worked at the department of Public Affairs, on research based tasks, such as the evaluation of comprehensive sexuality education practices of different European countries. Vassilis has a strong involvement with local Non-Governmental Organizations (NGOs) as a project assistant or trainer. From May 2017, he joined the Academic Department of Unicaf University as an Academic Officer.

O Βασίλης Παυλή είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας (BΑ Psychology, 2010) και μεταπτυχιακού τίτλου στην Σχολική Ψυχολογία (ΜΑ School Psychology, 2013) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Oι τίτλοι σπουδών του, του παρέχουν την απαραίτητη άδεια ανγνωρισης και εξασκήσεως επαγγέλματος στην ειδικότητα της Σχολικής/Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών, ο Βασίλης καταφερε να κερδίσει τριετές υποτροφία απο το ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντης, η οποία βασίζόταν σε κριτήρια που αφορούσαν τόσο την ακαδημαϊκή επίδοση, όσο και τον εθελοντισμό μέσω της ενεργούς κοινωνική εμπλοκής. Μέσα απο την εκπαίδευση του στην Σχολική Ψυχολογία, έχει εξιδεικευτεί στην Διάγνωση, Αξιολόγηση και Παρέμβαση μαθησιακών, συμπεριφορικών και συναισθηματικών δυσκολιών παιδιών και εφήβων, ενώ παράλληλα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην συμβουλευτική. Το 2014, αφού εξασφάλισε υποτροφία για νεαρούς επαγγελματίες μέσω του προγραμμάτος Leonardo Da Vici, εργοδοτήθηκε στο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Ευρωπαικού Δικτύου IPPF, στις Βρυξέλλες, όπου εργαστηκε ως ερευνητης σε προγράμματα που αφορούν την εμπειρικά υποστηρίζομενη, περιεκτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων. Έχει συνεργαστεί με αρκετούς Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, όπως ο Κυπριακός Συνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ), συνεργασίες που υφίστανται μέχρι και την τρέχουσα περίοδο. Ο Βασίλης Παυλή θεωρεί το επαγγελμα της (σχολικής/ εκπαιδευτικής) ψυχολογίας ως ένα πολύ σοβαρο λείτουργημα που μπορεί να πρσφέρει τα μέγιστα δυνατα εφόδια για την σωστή, πολύπλευρη ανάπτυξη παιδιών και εφήβων.

WORKING LANGUAGES:

Greek / Ελληνικά, English / Αγγλικά

MY MOTTO:

Be all you can be!