ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ | Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λευκωσίας

  • Ιούλιος 4, 2018
untitled-1-01
1024 1024 Cyprus Youth Council

Το Συμβούλιο Νεολαίας Λευκωσίας αποφάσισε όπως προκηρύξει ανοικτό Διαγωνισμό για την Δημιουργία του Λογότυπου του. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε επαγγελματίες, φοιτητές, μαθητές γραφικών τεχνών αλλά και σε όλους τους πολίτες.

Προθεσμία υποβολής

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 , μέχρι τις 8.00 μ.μ

Διαδικασία και όροι :

1. Ο κάθε συμμετέχοντας μπορεί να καταθέσει μέχρι και δύο (2) λογότυπα προς αξιολόγηση
2 .Ο κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει να αποστείλει μέχρι τις 25/07/2018 στο email snlefkosias@gmail.com την δημιουργία του σε αρχείο εικόνας EPS ή Adobe Illustrator και σε μορφή JPG, μαζί με όλα τα στοιχεία του. Δημιουργίες οι οποίες θα αποσταλούν μετά από αυτή την ημερομηνία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες , άρα θα ακυρώνονται αυτόματα.
3. Το λογότυπο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, προϊόν δημιουργικής προσπάθειας το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται μέσα σε πλαίσια τα οποία δεν προσβάλουν οτιδήποτε και οποιοδήποτε. Νοείται ότι το πνεύμα των δημιουργιών θα πρέπει να συνάδει με το Δήμο της Λευκωσίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ

1. Μετά το πέρας της προθεσμίας το Συμβούλιο Νεολαίας Λευκωσίας θα συνεδριάσει έκτακτα για να μελετήσει όλες τις δημιουργίες που έχουν αποσταλεί, και να απορρίψει από τον διαγωνισμό δημιουργίες οι οποίες θα θεωρηθούν προσβλητικές ή εκτός του πνεύματος του διαγωνισμού.
2. Στη συνέχεια θα αναρτηθούν ΟΛΕΣ οι δημιουργίες που έχουν αποσταλεί, νοουμένου ότι έχουν περάσει από την δεύτερη φάση, στην σελίδα του Συμβουλίου Νεολαίας Λευκωσίας στο Facebook , όπου θα βρίσκονται αναρτημένες από την 27/7/2018 μέχρι την 20/8/2018 όποτε και θα λήξει ο διαγωνισμός. Οι 4 δημιουργίες που θα συγκεντρώσουν τα περισσότερα Likes στη αρχική ανάρτηση, θα προκριθούν στο τελικό όπου οι δημιουργοί τους θα καλεστούν από το Συμβούλιο να τις παρουσιάσουν ενώπιων του.
4. Ακολούθως το Συμβούλιο Νεολαίας Λευκωσίας θα αποφασίσει τον νικητή του διαγωνισμού.

Με την αποστολή της Δημιουργίας του , ο Διαγωνιζόμενος αποδέχεται:
Α) Η Δημιουργία του θα αποτελεί πλέον πνευματική ιδιοκτησία του Συμβουλίου Νεολαίας Λευκωσίας.
B) Μετά την επιλογή του νέου λογότυπου όλα τα αποκλειστικά δικαιώματα για χρήση, δημοσίευση, διαφήμιση, αντιγραφή, αλλαγή, τροποποίηση και αναπαραγωγή με όλους τους πιθανούς τρόπους ανήκουν στο Συμβούλιο Νεολαίας Λευκωσίας
Γ) Άτομα τα οποία θα αποστείλουν στο διαγωνισμό δημιουργίες οι οποίες είναι πνευματικές ιδιοκτησίες άλλων ατόμων θα φέρουν την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης.

Έπαθλα :

1.Ο νικητής του Διαγωνισμού θα λάβει το χρηματικό ποσό των € 400,00 , και η δημιουργία του θα αποτελέσει το επίσημο λογότυπο του Συμβουλίου Νεολαίας Λευκωσίας. Επίσης θα βραβευτεί σε ειδική τελετή από τον Δήμαρχο Λευκωσίας και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Νεολαίας Λευκωσίας.
2.Ο Διαγωνιζόμενος ο οποίος θα συγκεντρώσει τα περισσότερα Likes (πραγματικά) , ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα λάβει το ποσό των € 100,00