Ανθρώπινα δικαιώματα στην Κύπρο και Μη Τυπική Εκπαίδευση | 8 Δεκεμβρίου 2017

  • Δεκέμβριος 5, 2017
1022 768 Cyprus Youth Council

O MKO Aequitas σας προσκαλεί σε ανοικτή συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κύπρο με ομιλητές από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.

Στην εκδήλωση θα γίνει επίσης παρουσίαση εκπαιδευτικής ιστοσελίδας η οποία συγκεντρώνει πληθώρα εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων για εκπαιδευτές που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της μη τυπικής μάθησης. Για αυτό το λόγο, και με μεγάλη χαρά, ανάμεσα στους ομιλητές θα είναι και η εκπαιδεύτρια κ. Στάλω Λέστα, η οποία θα μιλήσει για τη Μη Τυπική Μάθηση και την αξία της, αλλά και την εμπειρία της ως εκπαιδεύτρια.

[ ΕΓΓΡΑΦΕΣ : https://goo.gl/NNx3aN ]

Η είσοδος είναι δωρεάν και θα ακολουθήσει γεύμα.
Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής σε όσους επιθυμούν.
– – – – – – – – – – –
ΑΤΖΕΝΤΑ
9:30 – 10:00 Εγγραφές / Καφές
10:00 – 10:10 Καλωσόρισμα
10:10-10:15 Tο έργο του ΜΚΟ Aequitas για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της μη τυπικής μάθησης (Νάταλη Αλκιβιάδου, Διευθύντρια ΜΚΟ Aequitas)

10:15-10:30 Παρουσίαση εκπαιδευτικής πλατφόρμας για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα

10:30-11:50 Panel Discussion
• Μάριος Επαμεινώνδας, Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ: Η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου
• Λίζα Παύλου, Λειτουργός Νεολαίας, Συντονίστρια Προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ: Η σημασία της προώθησης της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις ζωές των νέων Κυπρίων και οι δράσεις/ρόλος του ΟΝΕΚ
• Μάριος Φιλίππου, Πρόεδρος Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου
ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ: Ο ρόλος του ΣΥΝΚ στην προάσπιση των δικαιωμάτων των νέων #ForYouthRights
• Στάλω Λέστα, Εκπαιδεύτρια Μη Τυπικής Μάθησης
ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ: Η Μη Τυπική Μάθηση και η Αξία της. Εμπειρίες και σκέψεις

11:50-12:10 Ανοικτή Συζήτηση
12:10-12:20 Κλείσιμο
12:20-13:30 Γεύμα
– – – – – – – – – – –
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος ‘Above and Beyond’ το οποίο στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως εργαλείο κοινωνικής αλλαγής.
Ανάμεσα στους γενικότερους στόχους του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των νέων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ενίσχυση της δέσμευσης των πολιτών όσον αφορά το ρόλο τους στα πλαίσια της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και η προώθηση θετικών στάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ενισχύοντας έτσι μια κουλτούρα στην οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αποτελούν αντικείμενο σεβασμού, κατανόησης και προώθησης.