Αναζήτηση συμμετεχόντων – «Reinventing European Solidarity and Raising Tolerance – RESTART.eu»

  • Δεκέμβριος 5, 2016
791 1024 Cyprus Youth Council

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου ως έτερος του έργου «Reinventing European Solidarity and Raising Tolerance  – RESTART.eu» , στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες διοργανώνει 2ωρο εργαστήρι  την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 17:00 – 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ωμέγα» του Ευρωπαϊκού πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός του  προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την προσφυγική κρίση, τη συμμετοχή των νέων της Ευρώπης στο διάλογο και την προαγωγή του εθελοντισμού. Μέσα από τα εργαστήρια οι συμμετέχοντες  θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις κεντρικές πτυχές της προσφυγικής κρίσης , πιθανές λύσεις και τρόπους αντιμετώπισης αυτής, όπως επίσης και μεθόδους ενσωμάτωσης των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία.

Τα αποτελέσματα που θα παραχθούν από τα εργαστήρια  θα ενταχθούν Έγγραφο πολιτικής  που θα παραχθεί στο τέλος των εργασιών του προγράμματος.

Η γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου είναι τα Ελληνικά. Εάν υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός αγγλόφωνων συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι και στα Αγγλικά.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής που θα βρείτε ΕΔΩ

Facebook Event: www.facebook.com/events/1717833291877171/

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα υλοποιείται στις 4  χώρες εταίρους Ελλάδα, Κύπρο, Βέλγιο και Αλβανία και στηρίζεται σε τρείς κεντρικούς άξονες, διαδραστικές συζητήσεις και διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, επίσκεψη των εθελοντών και συζήτηση με τους πρόσφυγες στα κέντρα φιλοξενίας της Λέσβου και παραγωγή Policy Paper με τη συμβολή όλων των μετεχόντων φορέων με στόχο την προώθηση πολιτικών προς τους φορείς λήψεως αποφάσεων.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος περιλαμβάνει την υλοποίηση ημερίδας Δομημένου Διαλόγου στην Αθήνα, εκπαιδεύσεις στις πόλεις των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενώ αποκορύφωμα της δράσης αποτελεί η επίσκεψη των εθελοντών στα Κέντρα Φιλοξενίας προσφύγων στη Λέσβο, με διαδραστικές εκδηλώσεις και συζητήσεις για 15 ημέρες. Η τελευταία φάση περιλαμβάνει Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, όπου οι συμμετέχοντες όλων των χωρών Εταίρων θα συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση των προσφυγικών ροών, ως Ευρωβουλευτές, προκειμένου να αντιληφθούν όλες τις διαστάσεις για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – I.R.T.E.A. είναι συντονιστής του προγράμματος, ενώ εταίροι είναι το Albanian Institute for Public Affairs (Αλβανία), η Vote Watch Europe (Βέλγιο) και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Κύπρος).

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες.