Ακαδημία Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας 2018 | Μαθαίνουμε μαζί #ForYouthRights

  • Ιούλιος 13, 2018
dsc_0655pi
1024 534 Cyprus Youth Council

Από 26 -29 Ιουνίου 2018, έλαβε χώρα για άλλη μια χρονιά η Ακαδημία ενδυνάμωσης του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας για τις Οργανώσεις Μέλη του.

42 συμμετέχοντες από Οργανώσεις Μέλη και συνεργάτες του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες για ένα τριήμερο ανταλλαγής ιδεών, γνώσεων και καλών πρακτικών με την βοήθεια της ομάδας εκπαιδευτών και λειτουργών του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, όπως επίσης και εμπειρογνωμόνων  από διάφορους τομείς.

Το πρόγραμμα της ακαδημίας επικεντρώθηκε σε 3 βασικούς πυλώνες και οι συμμετέχοντες διαχωρίστηκαν αντιστοίχως στα εργαστήρια βάσει του ρόλου και των αναγκών τους. Τα 3 εργαστήρια που δημιουργήθηκαν αφορούσαν Εκτελεστικούς Γραμματείς (Secretary Generals), Λειτουργούς Πολιτικής (Policy Officers) και Λειτουργούς Επικοινωνίας (Communication Officers) .

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου εκπροσωπήθηκε από την Λειτουργό Επικοινωνίας του Οργανισμού κ.Άντρη Βουτουρή.

Οι συμμετέχοντες της ακαδημίας είχαν την ευκαιρία να λάβουν πάνω από 20 ώρες εκπαιδευτικές ώρες σε συνέδρια και εργαστήρια. Μερικές από τις θεματικές  που καλύφθηκαν ήταν:

Οι συμμετέχοντες ήταν επίσης σε θέση να ανταλλάξουν με τα μέλη της γραμματείας του Φόρουμ Νεολαίας και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν περισσότερα σχετικά με τις εργασίες υπεράσπισης στην πράξη και τις διάφορες εκστρατείες και δραστηριότητες.

Effective leadership

Advocacy and lobbying

Communications and social media strategy

Impact and evaluation

Using data for advocacy purposes

Alternative ways of fundraising

Sustainable offices

fff

Η Ακαδημία είναι μια δραστηριότητα δημιουργίας ικανοτήτων για τις Οργανώσεις Μέλη του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια. Αυτή ήταν η 4η έκδοση, η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Κύριος στόχος αυτή τη φορά ήταν η ενίσχυση της ικανότητας και η βελτίωση των επιδόσεων των γραμματειών και των διοικητικών γραφείων των οργανώσεων μελών.