Άγγελος Παρμάτζιας | Ομάδα Εκπαιδευτών

angelos-pic

Ονοματεπώνυμο: Άγγελος Παρμάτζιας

Ηλ.Διεύθυνση: angelos_parmatzias@msn.com

FIELDS OF EXPERTISE & INTEREST:

  • Social Entrepreneurship
  • Active Citizenship
  • Self-development for NEET or other vulnerable people

EXPERIENCE:

Ο Άγγελος Παρμάτζιας είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο της πόλης του Μπέρμιγχαμ και κάτοχος Μάστερ (MBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει δουλέψει για πέντε συνεχόμενα έτη ως Λέκτορας στις Διεθνείς Επιχειρήσεις, στα Global Semesters του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ο Άγγελος Παρμάτζιας είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού C.I.P (www.citizensinpower.org). Ο Άγγελος εργάζεται με στόχο την προώθηση των  αιτημάτων των ανθρώπων της Κύπρου μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας, των δημοκρατικών διαλόγων και άλλων κινητήριων ομιλιών.

BRIEF BIO | ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Angelos Parmatzias is the president of CIP. He is a graduate of Masters in Business Administration at the University of Nicosia, while he owns a Bachelor’s degree in Combined Studies in Business from Birmingham City University.  Angelos has participated in an abundance of mobilities and trainings under the “Erasmus+” program where he has acquired valuable knowledge, skills and competences in youth work and adult related issues. Angelos is an international trainer, his profile can be found at salto youth website.

Angelos is working to promote people’s requirements in Cyprus and Europe through the creation of trainings and educational material, the conduction of research concerning the field of entrepreneurship and education, the provision of consulting services on different ramifications of entrepreneurship including agribusiness, the promotion of democratic dialogues and motivational speaking. Through his extensive knowledge in educational projects, he coordinates all the educational projects of the organization.

Ο Άγγελος εργάζεται μεθοδικά, μέσω του MKO C.I.P. Citizens in Power,  για την προώθηση των απαιτήσεων και των αναγκών των Ευρωπαίων πολιτών και της νεολαίας, συντονίζοντας όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου της διαχείρισης της επικοινωνιακής πολιτικής του MKO C.I.P. Citizens in Power και της δημιουργίας και διατήρησης ενός ισχυρού δικτύου από Ευρωπαίους εταίρους.

Αποτελεί επίσης τον βασικό ειδικό εκπαιδευτή του οργανισμού, στον οποίο σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί μια σειρά από εργαστήρια σε θέματα επιχειρηματικότητας, κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αγροτικής επιχειρηματικότητας, ανεργίας και απασχολισημότητας, προσωπικής ανάπτυξης, ανάπτυξης ικανοτήτων και αυτοβελτίωσης, δημοκρατικού διαλόγου και τεχνολογικής καινοτομίας και εκπαίδευσης, τα περισσότερα από τα οποία τελούνται στα πλαίσια Ευρωπαϊκής επιχορήγησης.

WORKING LANGUAGES:

Greek / Ελληνικά, English / Αγγλικά

MY MOTTO:

Focus on the situation, focus on what you have to do and success will come!