Νέα για Νέους

untitled-3-01
The Empowerment of National Youth Council | Αναζήτηση Συμμετεχόντων

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.) με χαρά ανακοινώνει τη διοργάνωση τριήμερου συνεδρίου, υπό τον τίτλο «The Empowerment of National Youth Council». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 9…