Νέα για Νέους

invite-a5-7-march
Εργαστήρι για Φοιτητές «Boost your Employability»

Τετάρτη, 7 Μαρτίου, 2018 – 16:15 μέχρι 18:30 Εκπαιδευτές Μη Τυπικής Μάθησης από την ομάδα εκπαιδευτών του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου θα διοργανώσουν Εργαστήρι,…

promo
EDD 2018 – Young Leaders Programme

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί Νέους και Νέες από όλο τον κόσμο να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στις φετινές Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης…