Νέα για Νέους

chairmanbanner-02
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ | 3Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus Youth DiplomaCY ανακοινώνουν την επερχόμενη πραγματοποίηση της 3ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων η οποία θα πραγματοποιηθεί τον…