3η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

  • Νοέμβριος 21, 2017
Προεδρικό Μέγαρο
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης σε Δημόσια Διαβούλευση με τους Πολίτες.
//
Presidential Palace
The President of the Republic, Mr Nicos Anastasiades, at a Public Deliberation with Citizens.
1024 682 Cyprus Youth Council

Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 διοργανώνεται στο Προεδρικό Μέγαρο στις 6:30μ.μ η 3η Δημόσια Διαβούλευση, του Προέδρου της Δημοκρατίας με τις Μη Κυβερνητικές  Οργανώσεις (ΜΚΟ). Οι Δημόσιες Διαβουλεύσεις έχουν θεσμοθετηθεί με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιτρόπου Εθελοντισμού & ΜΚΟ.

Η θεματολογία της συγκεκριμένης Δημόσιας Διαβούλευσης θα είναι ανοικτή προκειμένου οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ να θίξουν θέματα που τους απασχολούν και τους προβληματίζουν σε σχέση με το έργο που επιτελούν. Οι απόψεις που θα διατυπωθούν, θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων  μέτρων και πολιτικών από την Κυβέρνηση.

Η Δημόσια Διαβούλευση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις ΜΚΟ, εντάσσεται σε μια σειρά εργαλείων τακτικής επικοινωνίας με τους πολίτες και διασφάλισης των δικαιωμάτων τους για διαφάνεια, έκφραση λόγου και ενημέρωση που να διευρύνει τις επιλογές τους, να τους στηρίζει στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα και να προωθεί την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν αποστέλλοντας συμπληρωμένο το Έντυπο Συμμετοχής είτε με τηλεομοιότυπο στο 22400181, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο ngocommissioner@presidency.gov.cy, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου, 2017.

 

Παρακαλούνται όσοι θα παρευρεθούν να βρίσκονται στο Προεδρικό Μέγαρο το αργότερο μέχρι τις 6:15μ.μ. της Τρίτης, 5 Δεκεμβρίου 2017.

Έντυπο Συμμετοχής