«13η Ετήσια Γενική Συνέλευση Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου» | ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

  • Οκτώβριος 19, 2017
13-general-assembly-01
1024 364 Cyprus Youth Council

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ) ανακοινώνει την πραγματοποίηση της 12ης Ετήσιας Γενικής του Συνέλευσης, την Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Σεμέλη στη Λευκωσία. Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης θα αρχίσουν στις 9:00π.μ και θα διαρκέσουν έως τις 16:00μ.μ.
Την Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣυΝΚ θα χαιρετίσουν ο Πρόεδρος του ΣυΝΚ κ. Λοΐζος Βασιλείου, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη, ο Πρόεδρος του ΟΝΕΚ κ. Παναγιώτης Σεντώνας, η Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας κα. Ναυσικά Βρεττάκη κα ο Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ κ. Γιάννη Γιαννάκη.
Τα θέματα που θα απασχολήσουν την Συνέλευση είναι τα ακόλουθα:
1. Συζήτηση για έγκριση απολογισμού δράσης της Γραμματείας.
2. Παρουσίαση της διεθνούς δραστηριότητας.
3. Συζήτηση για έγκριση οικονομικού απολογισμού (οικονομικού έτους 2016).
4. Αξιολόγηση και έγκριση αιτήσεων για νέα μέλη-οργανώσεις.
5. Συζήτηση και ψήφιση εγγράφων πολιτικής.
6. Εκλογές για ανάδειξη νέας Εκτελεστικής Γραμματείας
Δικαίωμα συμμετοχής της Γενικής Συνέλευσης έχουν οι Οργανώσεις μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. Δικαίωμα παρακολούθησης του πρώτου μέρους της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά τους χαιρετισμούς, έχουν οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ.