Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Ομάδα Εκπαιδευτών του ΣυΝΚ

 • Οκτώβριος 4, 2017
callfortrainers-01
1024 1024 Cyprus Youth Council

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.) ανακοινώνει τον νέο κύκλο εργασιών της Ομάδας Εκπαιδευτών του. Οι ενδιαφερόμενες κι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι 5 Νοεμβρίου 2017.

Η Ομάδα Εκπαιδευτών του Συ.Ν.Κ. αποτελείται από εκπαιδευτές νεολαίας (youth trainers) οι οποίοι προέρχονται κυρίως από οργανώσεις-μέλη του, χωρίς να αποκλείεται εκ των προτέρων η συμμετοχή άλλων έμπειρων εκπαιδευτών κι εκπαιδευτριών.

Η Ομάδα είναι ειδικά καταρτισμένη στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης/ μάθησης την οποία θέτουν σε εφαρμογή οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) νεολαίας. Οι εκπαιδευτές ασχολούνται με θέματα όπως: η κοινωνική ενσωμάτωση, η ενεργός πολιτότητα, η διαφορετικότητα, ο αθλητισμός, η επιχειρηματικότητα, ο εθελοντισμός, η παγκόσμια εκπαίδευση, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ηγεσία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη, το περιβάλλον, η αειφόρος ανάπτυξη, η διαπολιτισμικότητα, η ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων, η ενδυνάμωση των νέων, η συμμετοχή των νέων, τα δικαιώματα των νέων, η ανεργία, η πολιτική για την νεολαία κι οτιδήποτε άλλο αφορά την νεολαία.

 1. Τι κάνει η Ομάδα Εκπαιδευτών?
 • Διοργανώνει εκπαιδεύσεις σε διάφορα θέματα που έχουν σχέση με τη νεολαία.
 • Συντονίζει/ διευκολύνει (facilitates) δράσεις νεολαίας, σεμινάρια και συνέδρια.
 • Προσφέρει καθοδήγηση και συμβουλευτική σε θέματα νεολαίας, που βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη των μελών της.
 • Στηρίζει και συνεισφέρει στην ανάπτυξη προγραμμάτων και πολιτικών για την εκπαίδευση νέων στην Κύπρο.
 • Συνεισφέρει στην προώθηση και αναγνώριση της μη τυπικής εκπαίδευσης/ μάθησης στην Κύπρο.
 1. Προφίλ Εκπαιδευτών:
 • Έχει ενεργή δράση στην εργασία νεολαίας (youth work) για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
 • Έχει διοργανώσει τουλάχιστον μία (1) δράση για νέους ως εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια ή/και συντονιστής/συντονίστρια.
 • Έχει εμπειρία σε μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης/ μάθησης.
 • Είναι γνώστης των κύριων πολιτικών για τη νεολαία, σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Επιθυμεί να στηρίξει το Συ.Ν.Κ. και τις οργανώσεις-μέλη του σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
 • Διακατέχεται από πνεύμα εθελοντισμού και συνεπώς είναι διατεθειμένος/η να προσφέρει, ακόμα και σε περίπτωση που υπάρχουν πολύ περιορισμένοι ή και ανύπαρκτοι πόροι.
 • Η προηγούμενη συμμετοχή του/ της σε εκπαίδευση για εκπαιδευτές νεολαίας, από αναγνωρισμένους φορείς (π.χ. SALTO-YOUTH Training & Co-operation Resource Centre, Council of Europe Youth Department, European Youth Forum, Διεθνείς M.K.O. Νεολαίας) θα θεωρείται επιπλέον προσόν.

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, παρακαλώ  αποταθείτε:

 

Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου 22878316

Οι ενδιαφερόμενες κι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα (https://form.jotform.me/72761907541460)