Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας

  • Μάιος 30, 2018
onekkk
1024 819 Cyprus Youth Council
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος <<Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση και προβολή προγραμμάτων κατάρτισης για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και παροχή εξατομικευμένης βοήθειας και συμβουλευτικών υπηρεσιών>> οργανώνει και υλοποιεί μια σειρά  εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας που στοχεύουν να στηρίξουν τους νέους που θέλουν να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις ή επιθυμούν να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι.

Τα προγράμματα υλοποιούνται σε   όλη την Κύπρο, είναι δωρεάν και  συνδυάζονται με εξατομικευμένη υποστήριξη προς τους νέους από έμπειρους επιχειρηματίες/μέντορες.

Τι ακριβώς περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

  • Συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης/εργαστήρι διάρκειας 4 ημερών (σύνολο 28 ώρες)
  • Υποστήριξη από έμπειρους επιχειρηματίες-μέντορες διάρκειας 12 ωρών

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε νέους/νέες, ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, εργασίας ή κατάρτισης .
Τα εργαστήρια διοργανώνονται σε 3 διαφορετικά επίπεδα για τις ακόλουθες ομάδες στόχους:

  • Νέους που αποχώρησαν πρόωρα από το εκπαιδευτικό σύστημα (NEETs)
  • Απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μεθοδολογία

Το σεμινάριο είναι εργαστηριακό, καθώς αξιοποιούνται  ενεργητικές τεχνικές μάθησης και βιωματικές ασκήσεις.

Το εργαστήριο συμπληρώνεται με 12 ώρες μέντοριγκ  σε μικρές ομάδες και ατομικά. Οι ημερομηνίες και ώρες των συναντήσεων μέντοριγκ θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης και θα υλοποιηθούν εντός 6 μηνών από την ημερομηνία λήξης του εκπαιδευτικού εργαστηρίου.

Δείτε εδώ το αναλυτικό περιεχόμενο του εργαστηρίου

Για εγγραφές συμπληρώστε και αποστείλετε τη Δήλωση Συμμετοχής μαζί με τα συνειμμένα που αναγράφονται σε αυτή  στο info@youentrepreneurshipcy.eu ή στο φαξ 22466635

Προγραμματισμένα Εργαστήρια
Εργαστήρια  για απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Κωδικός Ομάδας Επαρχία Αναλυτικές Ημερομηνίες και ώρες Ημερομηνίες συναντήσεων μέντοριγκ
06TERT20180604  Λεμεσός
Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λεμεσού (Κανάρη 34 3041 Λεμεσός, Α Δημοτική Αγορά, Πλατεία Παντοπωλείου)
Δευ 04/06/2018, 08:30-15:30
Τρι 05/06/2018, 08:30-15:30
Πεμ 07/06/2018, 08:30-15:30
Παρ 08/06/2018, 08:30-15:30
Iουλ-Οκτ 2018 (οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
07TERT20180703 Λευκωσία
‘Ιμβρου 16,

Αγ. Αντώνιος

1055 Λευκωσία

Τρι 03/07/2018, 08:30-15:30
Τετ 04/07/2018, 08:30-15:30
Πεμ 05/07/2018, 08:30-15:30
Παρ 06/07/2018, 08:30-15:30
Iουλ-Οκτ 2018 (οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)

 

Εργαστήρια για απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Κωδικός Ομάδας Επαρχία Αναλυτικές Ημερομηνίες και ώρες Ημερομηνίες συναντήσεων μέντοριγκ
02SEC20180618 Λευκωσία
‘Ιμβρου 16,

Αγ. Αντώνιος 1055 Λευκωσία

Δευ 18/06/2018, 08:30-15:30
Τρι 19/06/2018, 08:30-15:30
Τετ 20/06/2018, 08:30-15:30
Πεμ 21/06/2018, 08:30-15:30
 Iουλ-Οκτ 2018(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
  03SEC20180625 Λεμεσός Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λεμεσού (Κανάρη 34 3041 Λεμεσός, Α Δημοτική Αγορά, Πλατεία Παντοπωλείου) Δευ 25/06/2018, 08:30-15:30
Τρι 26/06/2018, 08:30-15:30
Τετ 27/06/2018, 08:30-15:30
Πεμ 28/06/2018, 08:30-15:30
 Iουλ-Οκτ 2018(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
Το Έργο Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο