ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | WORLD VOLUNTEERING CAFÉ

  • Ιούλιος 4, 2018
capture
1024 247 Cyprus Youth Council

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) μας προσκαλεί σε ένα εργαστήρι World Café για νέους και νέες με θέμα την εθελοντική δράση των νέων στα Κέντρα Νεότητας και τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις.

Το World Café είναι μια διαδικασία για ανταλλαγή απόψεων, διαλόγου και επεξεργασίας ιδεών. Είναι μια πρωτοποριακή διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα να επινοήσουμε νέους τρόπους για να κάνουμε αλλαγές στη ζωή μας.

Το εργαστήρι διοργανώνεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Junior Citizens through Volunteering και θα

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11, Ιουλίου 2018 μεταξύ των ωρών

18:00 – 21:00 μμ στο Grind Café, 1ος όροφος, στη

Σταυρού 79, στο Στρόβολο

Θα συζητηθούν θέματα όπως:

  • τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην εθελοντική τους δράση,
  • οι τρόποι προσέλκυσης ομάδων νέων αντιπροσωπευτικών προς τις κοινότητες,
  • τα κίνητρα που θα βοηθούσαν τους νέους να έχουν πιο αποτελεσματική εθελοντική δράση,
  • οι λόγοι της πρόωρης εγκατάλειψης των νέων από την εθελοντική δράση, και
  • τα οφέλη της δραστηριοποίησης στην εθελοντική εργασία.

Η γλώσσα εργασίας του εργαστηρίου θα είναι η ελληνική. Οι φιλοξενών συνδαιτημόνες στα τραπέζια συζήτησης, θα μπορούν να κάνουν ψιθυριστή μετάφραση σε νέους που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική.

Το εργαστήρι είναι περιορισμένο σε αριθμό γι αυτό δηλώστε τη συμμετοχή σας έγκαιρα, μέχρι την Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018 συμπληρώνοντας το έντυπο συμμετοχής πιο κάτω.

Στοιχεία επικοινωνίας διοργανωτών:

Όνομα συντονιστή του World Café: Λουκάς Αντωνίου, Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου

Τηλ: 22877673, 99774133,

Ηλεκτρονική διεύθυνση: loucas.antoniou@inek.org.cy

Συμπλήρωσε το Έντυπο συμμετοχής