Παγκόσμια Ημέρα Πρακτικής Άσκησης | Επίσημη έναρξη Πλατφόρμας:«Διαφάνεια στην Εργασία»

  • Νοέμβριος 9, 2017
iid-banner-facebook-events
784 295 Cyprus Youth Council

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου συμμετέχει ενεργά στην εκστρατεία «Διαφάνεια στην Εργασία» μαζί με τη Διεθνή ΜΚΟ InternsGoPro και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας και καλεί νέους που έκαναν ή κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση,  την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου μεταξύ των ωρών 10:00-14:00, να περάσουν από τα γραφεία του για να ενημερωθούν σχετικά με την εκστρατεία #WeRate καθώς και για την πλατφόρμα «Διαφάνεια στην Εργασία».

(Περισσότερα μπορείτε να βρείτε:https://www.facebook.com/events/723667211165499/)

Γιατί χρειαζόμαστε Διαφανή Αγορά Εργασίας;

Οι νέοι μας περισσότερο από ποτέ καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα δύσκολο και χρονοβόρο ταξίδι για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Εκτιμάται ότι 3 στους 4 φοιτητές στην Ευρώπη λαμβάνουν ανεπαρκή ή και καθόλου αμοιβή για την πρακτική τους άσκηση, το 40% εργάζεται χωρίς σύμβαση και το 30% των πρακτικών ασκήσεων δεν έχει εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Η πλατφόρμα «Διαφάνεια στην Εργασία» έχει σχεδιαστεί για να ενδυναμώσει τους νέους σε ζητήματα πρακτικής άσκησης. Στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι εργοδότες ώστε να βελτιώσουν τις πρακτικές τους, αυξάνοντας έτσι το επίπεδο διαφάνειας των συνθηκών εργασίας που παρέχουν, αλλά και να αναγνωριστούν όσοι εργοδότες παρέχουνποιοτική πρακτική άσκηση.

Ωστόσο, παράλληλα με τους εργοδότες, ευελπιστούμε ότι και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων θα θέσουν τέλος στον υφιστάμενο φαύλο κύκλο που έχουν να αντιμετωπίσουν οι νέοι που βρίσκονται σε περίοδο πρακτικής άσκησης.

Τι μπορούμε να κάνουμε; #WeRate

Από τις 10 Νοεμβρίου 2017, όλοι οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την πρώτη τους πρακτική άσκηση στο http://transparencyatwork.org/ αλλά και στην ιστοσελίδα κάθε συνεργάτη που φέρει την τεχνολογία TAW, ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ΜΑΖΙ μπορούμε να δημιουργήσουμε τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων για την ποιότητα τις πρώτες εμπειρίες των νέων στην αγορά εργασίας και πρακτικής άσκησης.

Οι στόχοι μας είναι: 1) Να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις, ώστε να βελτιώσουν τις πρακτικές τους 2) να δώσουμε στα πανεπιστήμια τα κατάλληλα εργαλεία για βελτίωση του επαγγελματικού προσανατολισμού που παρέχεται στους φοιτητές και 3) να βοηθήσουμε τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας.

 

Επίδραση με τη χρήση της τεχνολογίας

Σε διάστημα 6 μηνών η βάση δεδομένων θα είναι δημόσια, ενώ παράλληλα θα δημοσιευθεί και η 1η κατάταξη που θα αφορά τις καλύτερες εταιρίες για εργοδότηση των νέων. Επιπρόσθετα, όλοι οι νέοι  θα είναι σε θέση να αναζητήσουν τις αξιολογήσεις των εταιριών βάσει τομέα και τοποθεσίας.

Με τη χρήση της τεχνολογίας TAW API, μπορούμε να εξοπλίσουμε κάθε πανεπιστήμιο και εταίρο με ένα κοινό εργαλείο αξιολόγησης των συνθηκών εργασίας που παρέχουν οι επιχειρήσεις στουςνέους. Κάθε συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο, εταιρεία ή οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης και προβολής των δεδομένων απευθείας από τον ιστότοπό του.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι δείκτες ποιότητας συν-δημιουργήθηκαν με περισσότερες από 25 οργανώσεις νεολαίας, από 300 νέους σε 6 διαφορετικές χώρες. Τα κριτήρια αυτά στηρίζονται στην Ευρωπαϊκή Ετικέτα για τα καλύτερα πανεπιστήμια, αλλά και στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ποιότητας για την Πρακτική Άσκηση και τη Μαθητεία (που διαμορφώθηκε από τον διεθνή ΜΚΟ InternsGoPro και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας). Τα κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν ένα μοναδικό πρότυπο, το οποίο αναγνωρίζεται από τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα ως σημείο αναφοράς για όλους τους επαγγελματικούς τομείς.

Διεθνής Εκστρατεία

Σε χρονική διάρκεια 3 ετών και με τη βοήθεια μιας εξαιρετικής ομάδαςενεργών ατόμων, σκοπεύουμε να συλλέξουμε και να δημοσιεύσουμε 100.000 αξιολογήσεις 10.000 εταιρειών παγκοσμίως.

Η επίσημη έναρξη της πλατφόρμας www.transparencyatwork.org είναι προγραμματισμένη για τις 10 Νοεμβρίου 2017,που ορίστηκε ως ηΔιεθνής Ημέρα Πρακτικής Άσκησης.

Σας καλούμε, λοιπόν, να συμμετάσχετε σε αυτή την τριετή διεθνή εκστρατεία και να στηρίξετε την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών για τους νέους. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε 1 εκατομμύριο νέους να αποκτήσουν καλύτερες θέσεις/συνθήκες εργασίας, πρακτικής άσκησης και μαθητείας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:  https://drive.google.com/file/d/0B59sVTj2ZM7SSHRCaWhtcWtKNm8/view