Οι Νέοι συζητούν με τον Υπουργό Εξωτερικών για την Πολιτιστική Διπλωματία

  • Νοέμβριος 22, 2017
23736132_1947843348766518_8805438627918937928_o
1024 768 Cyprus Youth Council

Στο πλαίσιο ενημέρωσης και ενδυνάμωσης της νεολαίας της Κύπρου, το Cyprus Youth DiplomaCY με χαρά ανακοινώνει την έναρξη του νέου προγράμματος «Οι Νέοι συζητούν…».
Στόχος του προγράμματος είναι η να δοθεί η ευκαιρία στους νέους και στις νέες της Κύπρου να συζητήσουν με Αξιωματούχους, Τεχνοκράτες και Εμπειρογνώμονες για θέματα που τους ενδιαφέρουν, αφορούν και επηρεάζουν.

Η πρώτη εκδήλωση του νέου Προγράμματος έχει θέμα:
«Οι Νέοι Συζητούν για την Πολιτιστική Διπλωματία»

Κεντρικός Ομιλητής: Υπουργός Εξωτερικών Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ιωάννης Κασουλίδης

Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2017 @17:00
Η ακριβής τοποθεσία της εκδήλωσης θα αποσταλεί σε όλους όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον και επιβεβαιώσουν την παρουσία τους στην εκδήλωση.

Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, 13:00.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή στα μέλη του Cyprus Youth DiplomaCY.

Εάν θέλετε να γίνετε μέλος του οργανισμού μας, παρακαλούμε οπως επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Μελών Μαρία Βασιλείου στο members.cyprusyouthdiplomacy@gmail.com . Για να ληφθεί υπόψη η αίτησή σας για συμμετοχή στην εκδήλωση, θα πρέπει να έχετε τακτοποιήσει την ιδιότητα ενημερωμενου μελους του Cyprus Youth DiplomaCY (αποστολή αιτησης και καταβολή της ετήσιας συνδρομής) πριν την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων. Οι θέσεις θα δοθούν αυστηρά βάσει της αρχής της χρονικής προτεραιότητας (first come-first served).
Όσα μέλη του Οργανισμού δηλώσουν εμπρόθεσμα συμμετοχή, θα λάβουν μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου, όπου θα πρέπει να επιβεβαιώσουν οριστικά τη συμμετοχή τους μέχρι την Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2017 και η ώρα 18:00. Η ακριβής τοποθεσία της συνάντησης θα γνωστοποιηθεί μόνο σε όσους/όσες επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους.

Για λόγους ασφάλειας, οι συμμετέχοντες/ουσες καλουνται να ενημερώσουν σχετικά με τα προσωπικά τους στοιχεία. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσων θα δοθουν στο Υπουργείο Εξωτερικων και δεν θα χρησιμοποιηθούν από το Cyprus Youth DiplomaCY.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Οι Νέοι συζητούν…» παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στο cyprus.youth.diplomacy@gmail.com