Η Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση ως μέσο πρόληψης της βίας

  • Δεκέμβριος 18, 2017
katagrafi
1024 492 Cyprus Youth Council

Η Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση (ΣΔ) αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία πρόληψης κατά της βίας. Το ΣυΝΚ στηρίζει το δικαίωμα κάθε παιδιού να αποκτά γνώσεις, να καλλιεργεί αξίες και να αναπτύσσει δεξιότητες απαραίτητες, ώστε να λαμβάνει υπεύθυνες αποφάσεις για την υγεία και την ευημερία του και να αναπτύσσει υγιείς και ισότιμες σχέσεις (σχετικό έγγραφο πολιτικής που ψηφίστηκε κατά τη Γενική Συνέλευση του 2016 μπορείτε να βρείτε εδώ: http://bit.ly/2Cyy7XA).

Καλούμε λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να ανταποκριθεί στην δέσμευσή του για εφαρμογή της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Κάντε κλικ για προβολή σε πλήρες μέγεθος: bit.ly/2CgaSlI (ελληνικά) & bit.ly/2Aq9hsh (αγγλικά)

Για περισσότερες πληροφορίες:

Call for Action: The Right to Sexuality Education in Cyprus

Η πιο πάνω δημοσίευση έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του προγράμματος Europe Unite for Comprehensive Sexuality Education Rights, το οποίο υλοποιείται από τα δίκτυα νέων CHOICE for Youth and Sexuality και YouAct, με τη στήριξη του Share-Net International. Στην Κύπρο, το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ). 

#Unite4CSE #RightToKnow #Right2BeSafe #Right2BeHappy

CHOICE for Youth and Sexuality YouAct