Ευρωπαϊκή Σύνοδος Νεολαίας | Μάλτα 20-23 Μαρτίου

  • Μάρτιος 29, 2017
17493119_1281993961890464_2949787488178542964_o
1024 576 Cyprus Youth Council

Το ΣυΝΚ αναγνωρίζοντας ότι ο Διαρθρωμένος Διάλογος είναι ένα μοναδικό εργαλείο που προσφέρει καινούριες προοπτικές στη νεολαία της Κύπρου, συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας, η οποία διεξήχθη στην Μάλτα μεταξύ 20-23 Μαρτίου.Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου εκπροσώπησαν οι: ΝικόλαςΑθηνής, Άντρη Βουτουρή και Χριστιάνα Ξενοφώντος.

Με τη Σύνοδο στη Μάλτα σηματοδοτήθηκε η ολοκλήρωση του 5ου κύκλου εργασιών του Διαρθρωμένου Διαλόγου, ο οποίος ξεκινώντας από την Ολλανδία και με ενδιάμεσο σταθμό την Σλοβακία, ολοκλήρωσε τις εργασίες του γύρω από την θεματική προτεραιότητα «Επιτρέποντας σε όλους τους νέους να συμμετάσχουν σε μια ποικιλόμορφη, ενωμένη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη. Έτοιμοι για τη ζωή. Έτοιμοι για την κοινωνία».

Διακόσοι νέοι και φορείς χάραξης πολιτικής συζήτησαν και ανέπτυξαν πρακτικά μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων που προέκυψαν στη Σύνοδο Νεολαίας στην Σλοβακία και ανάμεσα στις θεματικές που τους απασχόλησαν ήταν ο θεσμός του Youth Worker, η πρόσβαση σε ποιοτικές και αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης, η ενδυνάμωση της νεολαίας και ο επαναπροσδιορισμός της εμπιστοσύνης απέναντι στον θεσμό της ΕΕ.  Επίσης, στη συγκεκριμένη Σύνοδο είχαμε μια καινοτόμο πρωτοβουλία, το Hackathon, κατά τη διάρκεια του οποίου είκοσι νέοι σύνεδροι καλέστηκαν για 24 ώρες να συζητήσουν και να καταγράψουν ένα μανιφέστο σχετικά με τη νεολαία, το οποίο θα προωθηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετέπειτα θα τεθεί προς ψήφιση στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Διαρθρωμένο Διάλογο και τη δράση του μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.sdcyprus.eu , αλλά και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου: www.cyc.org.cy .Για να διαβάσετε τις συστάσεις που προέκυψαν από τον 5ο κύκλο εργασιών του ΔΔ: http://bit.ly/2dQxV9I .

 

17505269_1281992328557294_499649760855037644_o17492286_1281992161890644_2612326517341490359_o17390465_1281992881890572_1142817846974032114_o17349715_1281993185223875_3443638516320463821_o