«Ενδυναμώνοντας τους νέους ανθρώπους: Τα σεξουαλικά δικαιώματα είναι για όλους» | Αναζήτηση Συμμετεχόντων

  • Μάιος 30, 2018
conference_sexualrightsr4all_finalposter
724 1024 Cyprus Youth Council

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Σάββατο 23 Ιουνίου 2018, 9.00 π.μ – 5.30μ.μ
Κυριακή 24 Ιουνίου 2018, 9.00 π.μ. – 5.00 μ.μ
Χώρος Διεξαγωγής: Centrum Hotel, Λευκωσία

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού σας προσκαλεί στο διήμερο συνέδριο «Ενδυναμώνοντας τους νέους ανθρώπους: Τα σεξουαλικά δικαιώματα είναι για όλους».
Στόχος του συνεδρίου, είναι να προσφέρει σε νέους και νέες ηλικίας 16-30 ετών την ευκαιρία να προσεγγίσουν και να συζητήσουν μέσω διαδραστικών μεθόδων, θέματα που αφορούν τη σεξουαλικότητα, τη σεξουαλική υγεία και τα σεξουαλικά δικαιώματα. Έμφαση θα δοθεί στο θέμα της πρόσβασης των νέων σε πληροφόρηση για τα πιο πάνω θέματα. Παράλληλα, στα πλαίσια του συνεδρίου, συμμετέχοντες και φορείς χάραξης πολιτικής, θα έχουν μια ανοικτή συζήτηση, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Βουλής των Αντιπροσώπων, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Υγείας, και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Τα τελικά πορίσματα του συνεδρίου, θα αξιοποιηθούν με στόχο την ετοιμασία εγγράφου με συστάσεις πολιτικής για τη σεξουαλική υγεία και τα σεξουαλικά δικαιώματα των νέων στην Κύπρο.
Προφίλ Συμμετεχόντων:
• Να είναι ηλικίας 16 – 30 ετών
• Να είναι διαθέσιμοι να συμμετάσχουν σε όλη την διάρκεια του συνεδρίου • Να ενδιαφέρονται για τα θέματα της σεξουαλικής υγείας και των δικαιωμάτων των νέων
Δικαίωμα συμμετοχής: 20 ευρώ.
Διατροφή – Διαμονή:
Το κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνει το γεύμα του Σαββάτου και της Κυριακής για όλους τους συμμετέχοντες.
Παράλληλα, για όσα άτομα συμμετέχουν, αλλά διαμένουν σε άλλες πόλεις εκτός Λευκωσίας, θα προσφερθεί διαμονή σε τρίκλινα/τετράκλινα δωμάτια (διανυκτέρευση Σάββατο). Εάν και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα και κατά σειρά προτεραιότητας, διαμονή μπορεί να προσφερθεί και σε άτομα που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές (περίχωρα) της Λευκωσίας.
Ο χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου είναι προσβάσιμος για άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Μεταφορά στον χώρο του συνεδρίου:
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διευθετήσουν οι ίδιοι/ες την μεταφορά τους στον χώρο διεξαγωγής
του συνεδρίου. Τα μεταφορικά έξοδα θα καλυφθούν από τους διοργανωτές, δεδομένου ότι θα
δοθούν οι κατάλληλες αποδείξεις από τους συμμετέχοντες.
Γλώσσα εργασίας συνεδρίου: Ελληνικά.
Θα υπάρχει διερμηνεία στην κυπριακή νοηματική γλώσσα.

Αίτηση συμμετοχής: https://goo.gl/ecZ96U. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου.

Για συμμετέχοντες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι απαραίτητη και η συμπλήρωση του έντυπου συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/2knqPyS. Το συμπληρωμένο έντυπο μπορεί να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: youth@cfpa.org.cy ή με φαξ στο 22757495.

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η ενημέρωση για την επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει στις 11 Ιουνίου 2018.

Θα δοθούν πιστοποιητικά Youthpass.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την πρόσκληση συμμετοχής https://bit.ly/2KRls66 ή να αποταθείτε στα τηλέφωνα 22751093 – 99189606 ή στο e-mail youth@cfpa.org.cy .

Για σκοπούς προώθησης, η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη και στη σελίδα μας στο Facebook: https://bit.ly/2ks1Kmf | https://www.facebook.com/events/461722377596469/

 

Το συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ “Empower Youth: Sexual Rights Are for All” –  «Ενδυναμώνοντας τους νέους ανθρώπους: Τα σεξουαλικά δικαιώματα είναι για όλους» και εντάσσεται στη Βασική Δράση 3: Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής: Διαρθρωμένος Διάλογος μεταξύ των νέων και φορέων χάραξης πολιτικής στον τομέα της νεολαίας.