Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Μη-Τυπική Μάθηση & Ανθρώπινα Δικαιώματα

  • Φεβρουάριος 9, 2018
untitled-attachment-00014-01
724 1024 Cyprus Youth Council

O MKO Aequitas διοργανώνει εργαστήρι εκπαίδευσης εκπαιδευτών στη Μη-Τυπική Μάθηση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Πρόκειται για ένα ολοήμερο εργαστήρι τόσο για αρχάριους εκπαιδευτές οσο και για όσους επιθυμούν να φρεσκάρουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

Το εργαστήρι γνωριμίας με τις βασικές αρχές της μη-τυπικής μάθησης έχει σκοπό τόσο να ενημερώσει/εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους για τις βασικές αρχές της Μη-Τυπικής Μάθησης και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όσο και να αξιοποιηθεί από αυτούς για την εδραίωση της ευαισθητοποίησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα!

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΌΧΟΙ για τους συμμετέχοντες:
– Να αποκτήσουν μια βιωματική γνώση/εμπειρία του τι εστί μη-τυπική μάθηση
– Να έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές της μη-τυπικής μάθησης
– Να εμπνευστούν για να μελετήσουν περαιτέρω τα θέματα της μη-τυπικής μάθησης και της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα
– Να αποκτήσουν κίνητρο για να αξιοποιήσουν όσα έχουν μάθει

+ Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για ευκαιρίες περαιτέρω εκπαίδευσης/μάθησης και για πηγές εκπαιδευτικού/ενημερωτικού υλικού.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΧΩΡΟΣ/ΩΡΕΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου (νέα κτήρια Πανεπιστημιούπολης, Αίθουσα 010) / 10:00-16:30
ΦΑΓΗΤΟ/ΚΑΦΕΣ: Θα προσφερθούν
ΚΟΣΤΟΣ: Δωρεάν
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΕΣ: Στάλω Λέστα, Ελένη Μιχαήλ

ΕΓΓΡΑΦΗ: Απαραίτητη στο σύνδεσμο https://goo.gl/Rj3KBj

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: info@aequitas-humanrights.org