Διαβούλευση για την πρόσβαση των νέων σε ενημέρωση και υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας στην Κύπρο

  • Μάιος 7, 2018
ksop-eng
940 788 Cyprus Youth Council

Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού μας καλεί να συμμετάσχουμε σε διαβούλευση για θέματα που αφορούν την πρόσβαση των νέων σε ενημέρωση και υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας στην Κύπρο.

Είσαι νέος ή νέα 16-30 ετών; Θα ήθελες να έχεις περισσότερη πληροφόρηση γύρω από το σεξ, τις σχέσεις, τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική υγεία; Να γνωρίζεις που μπορείς να αποταθείς για θέματα που αφορούν τις σχέσεις και τη σεξουαλική υγεία; Να έχεις πρόσβαση σε υπηρεσίες που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες σου και σέβονται τα δικαιώματά σου;

Πες μας τη γνώμη σου! Αφιέρωσε λίγα λεπτά από το χρόνο σου και συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο: https://goo.gl/XNh1H9

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ανώνυμα και η συμμετοχή είναι απόλυτα εθελοντική.

Οι απόψεις σου είναι ιδιαίτερα πολύτιμες, αφού θα βοηθήσουν τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των νέων. Οι απόψεις των νέων θα αξιοποιηθούν για να διαμορφώσουμε συγκεκριμένες εισηγήσεις προς τους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής και για προγραμματισμό δράσεων.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο και στα αγγλικά: goo.gl/EDBrBr

Η διαβούλευση πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ “Empower Youth: Sexual Rights Are for All” (Βασική Δράση 3 – Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής).