Γενικός Γραμματέας | Πλαστήρας-Παναγιώτης Χριστοφίδης

christofides-panagiotis

«Η πιο σταθερή μεταβλητή στη ζωή μας είναι οι αλλαγές. Όσο αφορά επομένως τον κοινωνικό ιστό, τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι το πού θα βρίσκεσαι όταν αυτές οι αλλαγές επέλθουν, πώς αυτές οι αλλαγές θα σε βρουν και τι θα μπορούσες να είχες κάνει διαφορετικά. Συνδιαμορφώνουμε τις αλλαγές που αφορούν το παρόν και το μέλλον μας, με μόνο γνώμονα την ισόνομη και σε δημοκρατικά πλαίσια κοινωνική πρόοδο. Μπορούμε και θα το κάνουμε.»

Σύντομο Βιογραφικό:

Ο  Πλαστήρας-Παναγιώτης είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Μεταπτυχιακός Φοιτητής  στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο ΠΜΣ: “Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή”. Είναι ειδικευόμενος Μαιευτικής – Γυναικολογίας στο Μακάριο Νοσοκομείο Λευκωσίας.