Έκθεση φωτογραφίας με θέμα την εμπλοκή των νέων στον εθελοντισμό

  • Ιούνιος 22, 2017
untitled-1
546 364 Cyprus Youth Council

Με αφορμή την 6η Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία πραγματοποιήθηκε στις  8/2/17 στη Βουλή των Αντιπροσώπων με θέμα την «Εμπλοκή των Νέων στις ΜΚΟ», το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) προγραμματίζει τη δημιουργία έκθεσης φωτογραφίας (σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή) με θέμα την εμπλοκή των νέων στον εθελοντισμό διαχρονικά.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή με όλες τις πληροφορίες καθώς και έντυπο παραχώρησης άδειας χρήσης των φωτογραφιών για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν φωτογραφίες.

Παρακαλούμε όπως αγνοήσετε προηγούμενη επιστολή ημερ. 15/6/17 καθώς ο τρόπος υποβολής των φωτογραφιών έχει αλλάξει.

Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 14 Ιουλίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνείτε με το ΠΣΣΕ στο τηλ. 22514786