Άντρη Γεωργιάδου | Ομάδα Εκπαιδευτών

500x500

Ονοματεπώνυμο: Δρ. Άντρη Γεωργιάδου

Ηλ.Διεύθυνση: andrigeorgiadou.ag@gmail.com

FIELDS OF EXPERTISE & INTEREST:

  • Diversity, equality, inclusion
  • Migration, human and social rights
  • Entrepreneurship
  • Cross-culturalism

EXPERIENCE:

In 2014, after spending a year at the Business Schools of University of West London and South Bank University as a Visiting Lecturer, she joined the Department of Management, Leadership and Organisation, University of Hertfordshire as a Lecturer, and in 2015 became an Assistant Professor (Senior Lecturer). In 2016, she was appointed Fellow in Management of London School of Economics and Political Science, before making the jump to University of Central Lancashire Cyprus in 2017.

BRIEF BIO | ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Andri Georgiadou was born in Limassol, Cyprus. She received the B.Sc. degree in Mathematics and Statistics, and MBA, and the M.Sc. in Economic Analysis from the University of Cyprus in 2008, 2010 and 2012 respectively, and the Doctorate in Business Administration from the London Metropolitan University, UK, in 2015.

Her research focuses on equality, diversity and inclusion at work from relational and interdisciplinary perspectives. Exploring aspects of equality, diversity and inclusion, she pursues a theoretically rigorous and empirically grounded research agenda. Her research seeks to address significant problems that societies and workplaces face.

Η Άντρη Γεωργιάδου γεννήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου. Απέκτησε τα πτυχία B.Sc. Μαθηματικών και Στατιστικής, M.B.A., καθώς και M.Sc. Οικονομικής Ανάλυσης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2008, 2010 και 2012 αντίστοιχα, και το Διδακτορικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το London Metropolitan University στο Η.Β. το 2015.

Η έρευνά της επικεντρώνεται σε θέματα ισότητας, διαφορετικότητας και συμπερίληψης στον εργασιακό και ευρύτερο κοινωνικό χώρο μέσω σχεσιακών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων. Εξερευνώντας τις πτυχές της ισότητας, της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, επιδιώκει ένα θεωρητικό και εμπειρικά θεμελιωμένο ερευνητικό θεματολόγιο. Η έρευνά της επιδιώκει να αποδώσει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες και οι χώροι εργασίας.

WORKING LANGUAGES:

Greek / Ελληνικά, English / Αγγλικά

MY MOTTO:

“Since we cannot change reality, let us change the eyes which see reality.” – N. Kazantzakis